IBAN

IBAN er en standardoppbygging av kontonummer for å sikre at utenlandsbetalinger utføres på den mest effektive måte. IBAN benyttes kun for utenlandsbetalinger i Europa.

Norske IBAN-nummer består av 15 tegn, og innledes alltid med bokstavene NO (landekode). Deretter følger to unike siffer og ditt vanlige 11-sifrede kontonummeret.

Ved betalinger til utlandet må både IBAN nummer og SWIFT kode oppgis. Det samme må fremkomme på faktura ved fakturering til utlandet.

Det følgende eksempel viser hvordan en IBAN kode ser ut:

Opprinnelig kontonummer 9750 01 23456
Papirbasert IBAN NO61 9750 0123 456

Elektronisk format NO6197500123456
S.W.I.F.T kode ESSENOKX

Ved kontoserie 9590 gjelder S.W.I.F.T kode ESSENO22
Ved kontoserie 9750 gjelder S.W.I.F.T kode ESSENOKX