Aksjesparekonto - en gunstig nyhet

Aksjesparekonto er en kontotype som er best egnet for privatpersoner som ønsker å spare langsiktig i aksjer og aksjefond. Aksjesparekonto gir kunden en skattefordel ved at  du ikke skatter av gevinst før denne tas ut av kontoen. På denne måten kan du handle som du vil uten å betale skatt av gevinsten. Innskuddet på kontoen kan tas ut skattefritt. 

Vi ser på dette som et veldig attraktivt produkt for norske aksjesparere og gleder oss over å kunne tilby aksjesparekonto til våre kunder.

Du kan lese mer om aksjesparekonto hos SEB og se hvilke aksjer og fond som inngår i vårt tilbud, i lenkene til høyre på denne siden.