Aksjesparekonto - en gunstig nyhet

Finansnæringen har lenge etterspurt et attraktivt aksjespareprodukt for privatpersoner. Før jul vedtok Stortinget en ny ordning som kalles aksjesparekonto. Innskudd på denne typen konto kan brukes til å kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at du må betale skatt på gevinster underveis.

Detaljene fra myndighetene er ikke endelig fastsatt og det er derfor vanskelig å være helt konkret på produktets utforming. Finansdepartementet sendte torsdag 23. mars et forslag til forskriftsbestemmelser ut på høring. Vi forventer at regelverket vil være klart i løpet av våren/sommeren 2017 og at vi da vil kunne tilby dette produktet til våre kunder.

Vi ser på dette som veldig gode nyheter for norske aksjesparere og gleder oss til å kunne tilby dette til våre kunder.