Aksjesparekonto - en gunstig nyhet

Finansnæringen har lenge etterspurt et attraktivt aksjespareprodukt for privatpersoner. Før jul vedtok Stortinget en ny ordning som kalles aksjesparekonto. Innskudd på denne typen konto kan brukes til å kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at du må betale skatt på gevinster underveis.

Vi ser på dette som veldig gode nyheter for norske aksjesparere og gleder oss til å kunne tilby dette til våre kunder.

Regelverket for aksjesparekonto vil tre i kraft fra 1. september. Overgangsregler vil gjelde ut året 2017, og det gis rom for at denne fristen utvides.