Per Barclay

Bud fra NOK 28 000 ønskes velkommen.

Per Barclay er en norsk billedhugger og installasjonskunstner, bosatt i Paris. Han arbeider med ulike materialer og elementer, blant annet stein, stål, aluminium, glass, vann og spillolje. En karakteristisk del av hans kunst er oljerommene hvor han dekker gulv med brukt motorolje, og dermed skaper en speiling - et reflekterende rom. Han har også benyttet vin, blod, melk og vann. Per Barclay er representert av OSL Contemporary, Oslo.
Mer informasjon om kunstneren her.
Legg inn bud.