Kjell Torriset

Kjell Torriset er en kunster som arbeider i ulike formspråk og som gjerne kombinerer uttrykket i et og samme bilde. Hans gleder over arkitektoniske former, skildringen av menneskekroppen, fremstillingen av det abstraherte og antydende og i det helt realistiske nedtegnes og gis et harmonisk uttrykk.

Mer informasjon om kunstneren.
Legg inn bud.