Nyheter

Velg år

  • Hvor norske finansdirektører tidligere ikke har våget å satse nytt, planlegger de nå å være mer offensive ved å investere mer og ansette flere samtidig som kostnadskutt anses som mindre viktig. Det viser Deloitte og SEBs ferskeste utgave av CFO Survey, hvor 109 finansdirektører forteller om deres forventninger til norsk økonomi og utsiktene for bedriftenes egne finansielle stilling.

  • CFO-indeksen for første kvartal i 2018 har en verdi på 57,2 poeng. Dette er en marginal nedgang på 0,2 poeng fra forrige undersøkelse i oktober 2017. Indeksen viser at norske finansdirektører er mer optimistiske til realøkonomien og bedriftens egen finansielle stilling samtidig som de er mer bekymret for finansielle markeder og politisk uro.

  • William Paus will join Joachim Alpen in co-heading the LC&FI division as of 1 April and John Turesson will become new head of SEB in Norway. 

  • De siste månedene har det bygget seg opp en grønn lånebølge på Oslo Børs. 28. februar var nesten 60 sentrale finanspersoner samlet på nettopp børsen for å gi bølgen ytterligere kraft.

  • De nordiske betalingsmarkedene er blant de mest avanserte og velfungerende i verden og leverer tjenester av høy kvalitet til enkeltpersoner og bedrifter i hele regionen. Samtidig er de eksisterende betalingsinfrastrukturene svært fragmenterte og følger landegrensene, til tross for tette bånd mellom landene.