Nyheter

Velg år

  • 2016 har vært et år med flere enkeltstående hendelser som har preget markedet. Det begynte med det store oljeprisfallet i begynnelsen av året. Deretter fulgte Brexit. Og nylig Trumps overraskende seier i det amerikanske presidentvalget.

  • Etter Brexit-avstemningen og Donald Trumps seier i det amerikanske presidentvalget har de politiske forutsetningene endret seg dramatisk for den vestlige verden.

    På områder som global handels- og sikkerhetspolitikk er usikkerheten stor og helt nye scenarier med langsiktige negative økonomiske konsekvenser er blitt aktuelle. Det er en av konklusjonene i november-utgaven av SEBs rapport Nordic Outlook.

  • SEB i Norge legger nok et sterkt kvartal bak seg, og leverer det beste kvartalsresultatet noensinne. Både driftsinntekter og overskuddet så langt i 2016 har økt sammenlignet med i fjor.
    - Sett i lys av våre rammebetingelser med svak oljepris, lave renter og svekket kroneverdi, er vi svært stolte av å levere et godt resultat i et utfordrende marked, sier William Paus, Country Manager for SEB i Norge.

  • CFO-indeksen for oktober 2016 får en verdi på 55,6 hvilket er en økning på 2,2 fra bunnivået i juni i år. Til tross for en økning i optimismen blant norske finansdirektører, er nivået fortsatt under gjennomsnittet, noe som er et tegn på at de har et noe forsiktig syn på fremtiden. Sammenligner vi med resultatene fra vår svenske undersøkelse, ser vi imidlertid at norske finansdirektører nå er mer optimistiske enn de svenske. Dette er en endring fra de tre foregående undersøkelsene hvor de norske finansdirektørene har vært preget av oljenedturen og dermed mer pessimistiske enn sine motparter i Sverige.

  • Nordiske og tyske virksomheter har økt tro på sine fremtidsutsikter i det kinesiske markedet. Dette er den overraskende konklusjonen i siste utgave av SEBs China Financial Index. Virksomhetene forventer økning både i antall ansatte, overskudd og omsetning sammenlignet med siste undersøkelse gjort i mars.

  • Fredag 16. september ble det klart at Entra utsteder sin første grønne obligasjon. Entra er også det første eiendomsselskapet som utsteder en grønn obligasjon i det norske markedet. Obligasjonstransaksjonen ble møtt med god interesse fra både norske og utenlandske investorer. Obligasjonens løpetid ble 7 år og emittert beløp ble NOK 1.000.000.000.