Nyheter

Velg år

  • Sett i lys av den lave oljeprisen og vanskeligere tider for enkelte industrier, var utfallet av undersøkelsen mer positivt enn vi fryktet. Likevel, med en fallende indeks og en del interessante endringer i enkeltfaktorene, betegner vi finanssjefenes fremtidsutsikter som pessimistiske denne gangen, selv om enkelte selskaper opplever et relativt godt klima.

     

  • Vi ser at det de siste dagene har vært en økning i antall svindelforsøk på telefon, såkalt «phishing».

  • Vi ønsker alle en god førjulstid og julefeiring. Vi holder stengt julaften og i romjulen gjelder andre åpningstider.

  • SEB forventer at den globale veksten skal takte litt opp de neste to årene. For at aksjemarkedet skal gi en tilfredsstillende utvikling de neste 12 månedene bør selskapene levere økt topplinjevekst. Pengepolitikken fra de toneangivende sentralbankene forventes å forbli stimulativ fremover selv om vi forventer at Fed forsiktig vil heve renten fremover, første gang på sitt møte sendere i måneden.

  • Den globale veksten vil styrke seg i 2016 og 2017, og vil være drevet av relativt sterk etterspørsel. Etterspørselen blir løftet av ganske ekstreme stimulerende tiltak fra sentralbankene. Samtidig vil det fortsatt være et negativt prispress på råvarer og energi. Et resultat av dette er usikre sentralbanker, som vil være sterkt fokusert på valutakurser. Dette er en av konklusjonene i vår siste Nordic Outlook rapport.

  • SEB fortsetter å styrke sin posisjon blant store norske virksomheter og innen private banking, bankens to hovedsatsingsområder i det norske markedet. SEB har også i tredje kvartal bistått i en rekke transaksjoner, noe som bidrar til en stabil inntektsutvikling.