10.02.2015 10:00

Nordic Outlook:Sentralbanker og olje støtter veksten

Eksepsjonell pengepolitikk og negative renter bidrar til bedre vekst, men reiser også flere spørsmålstegn. Deflasjonsrisikoen vedvarer selv etter en stabilisering av oljeprisen. Lysere utsikter globalt, ikke minst for Europa, er avhengig av at USA vil, og kan, bære en sterkere dollar og avstå fra å eskalere til valutakrigsspill. Det skriver våre økonomer i en ny utgave av den økonomiske rapporten Nordic Outlook.

Massiv amerikansk aktivitet og et forsiktig etterlengtet løft for eurosonens vekst er satt opp mot Brics landene som har blandede utsikter. BNP-veksten i OECD blir 2,6 prosent både i år og 2016, som er noe høyere sammenlignet med november prognosen og en akselerasjon fra fjorårets 1,9 prosent. Samtidig ble veksten for EM land revidert ned. Det gir en generell global vekst i år på 3,7 og 2016 på 3,9 prosent. Oppside risiko dominerer. Forutsetningene forbedres hvis USA kan bære en sterkere dollar og ikke engasjerer seg i pågående valutakrigsspill.

- Verdensøkonomien er sterkt voksende med støtte fra ulike hold gjennom lavere energipriser, stigende aktiva priser, nye "renteunivers" med ekstreme og selv negative nivåer i tillegg - for mange land - svakere valutaer, sier sjeføkonom Robert Bergqvist. Men både gamle og nye utfordringer betyr at de potensielle positive effekter ikke vil få den fulle effekten. Dette skyldes blant annet økt geopolitisk risiko, fortsatt usikkerhet om euro prosjektets langsiktige stabilitet, samt flere store spørsmål som er koblet til den omfattende ukonvensjonelle pengepolitikken, slik som feilprising i både bank og finans, ifølge Bergqvist.

Fall i oljeprisen vil påvirke både vekst- og inflasjonsprognoser og skape politiske utfordringer. USA og eurosonen får KPI deflasjon i 2015 til 0,4 og 0,3 prosent. Når oljeprisen (Brent) er stabilisert på lang sikt på rundt $ 70 per fat i 2016, vil inflasjonen igjen opp. Likevel fortsetter inflasjonsmål regimer å bli utfordret - og avhørt - av blant annet svak global lønnsvekst og ubrukte produksjonsressurser. Til tross for deflasjon taler et stadig strammere arbeidsmarked for at Federal Reserve hever renten i september med 0,25 prosentpoeng; selv om renten settes opp på hvert andre møte fremover og når 1,75 prosent innen utgangen av 2016, er fortsatt den amerikanske pengepolitikken relativt løs med lave nominelle- og reelle renter og en uendret stor pengepolitisk verdipapirportefølje på totalt 4200 milliard dollar.