05.05.2015 10:00

Nordic Outlook: Sentralbankene sikrer økonomisk fremgang med uprøvde verktøy

Den globale økonomien fortsetter å bli drevet fremover av endringer i sentralbankenes opptreden. Med sin stimulus-policy har European Central Bank (ECB) oppnådd en uventet rask effekt på optimismen og inflasjonsforventningene. Dette har stabilisert fremtidsutsiktene for hele Europa. I USA, derimot, har begynnelsen av 2015 vært dominert av skuffelser. Selv om det primært er snakk om midlertidige årsaker, er det klart at den sterke dollaren har bidratt.

I Norge er økonomien på kort sikt preget av den raske reduksjonen i investeringene i petroleumssektoren. Fastlandsøkonomien er allerede påvirket av denne utviklingen, men det vil ta noe tid før alle konsekvensene gir utsalg. SEB forutser at Norges Bank derfor vil senke styringsrenten med 25 basispunkter til 1,00 prosent i løpet av første halvår 2015. Deretter holdes renten uforandret frem til desember 2016 hvor den vil økes til 1,25 prosent igjen for å bremse presset i økonomien.