14.02.2012 08:00

Nordic Outlook: Sentralbankene gir pusterom

Verden er lei av kriser og vil gjerne, men kan ikke, løpe fra sine gamle gjeldssynder. Vekst og konkurransekraftproblemer skaper hindringer, og fremtiden til euro er fortsatt usikker. Men situasjonen har stabilisert seg noe i forhold til høsten 2011.

Dagens risikobilde rundt SEB-økonomenes globale lavkonjunkturscenario er mer symmetrisk. Verden har beveget seg bort fra randen av resesjon, takket være historisk kraftige handlinger fra sentralbankene. SEBs økonomer har justert sitt globale vekstanslag litt oppover, men arbeidsledigheten er fortsatt ubehagelig høy i mange land.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) i de 34 industrilandene OECD-landene vil vokse med 1,4 prosent i år og 1,9 prosent i 2013. Den store mengden av ledige ressurser vil presse inflasjonen nedover, noe som gir husholdningene noe større kjøpekraft, slik at historisk lave styringsrenter for å vare i hele 2012 til 2013. Inflasjonsforventningene er stabile. Inflasjonsrisiko er primært knyttet til endringer i indirekte skatter og forstyrrelser i mat og vareproduksjonen (for eksempel i Midtøsten).