12.02.2013 08:00

Nordic Outlook: Monetær medvind møter politisk motvind

Global vekst har flatet ut, gjeldsanering tynger.

Nålen på verdens økonomiske kompass peker i riktig retning. Vårt prognosebilde fra høsten 2012 ligger fast. Den globale veksten vil øke både i 2013 og 2014, men i dempet takt og på divergerende hastigheter i ulike land og regioner. Flere positive krefter er i bevegelse; global pengepolitikk blir enda mer vekstfokusert, oppgangen i USA og Kina er på stadig fast grunn, Japan kommer med et nytt økonomisk stimulanseprogram, økt politisk fleksibilitet preger statens budsjettbesparelser og innføring av bankreguleringer og krav; ubalansene i eurosonen minsker.

Men det er for tidlig å puste lettet ut og lene seg tilbake. Veksten blir effektivt holdt tilbake fordi husholdninger, myndigheter og banker i den vestlige verden ennå ikke har oppnådd sine gjeldskonsolideringsmål. Det er fortsatt økende økonomisk og politisk usikkerhet i USA, Europa og Kina på grunn av amerikansk budsjettusikkerhet, dype eurosoneproblemer og Kinas lederskifte. Dette gir globale industribedrifter en ustabil optimisme som lett kan bli til en selvforsterkende nedadgående spiral av utsatte investeringer og ansettelsesbeslutninger.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) i de 34 landene i OECD-området vil vokse med 1,5 prosent i 2013 (opp fra 1,3 prosent i 2012) og 2,1 prosent i 2014. Global ressursutnyttelse vil være lav i denne prognoseperioden. Fortsatt høy arbeidsledighet vil presse ned frekvensen av lønnstillegg. OECD inflasjonen vil holde seg stabil på 1-2 prosent, selv om balanser sentralbankene vil fortsette å vokse i 2013.