22.05.2013 08:00

Nordic Outlook: Kampen mot økonomisk nedgang eskalerer

Veksten i verdensøkonomien er akselererende, men aktiviteten er fortsatt sprikende og anemisk. Bruttonasjonalprodukt (BNP) i de 34 landene i OECD vil vokse med 1,3 prosent i 2013 og 2,3 prosent i 2014. Bildet vårt med et lavt internasjonalt prispress står seg fortsatt, om noe har inflasjonen gitt negative overraskelser på grunn av lav ressursutnyttelse og press på lønn samt på råvareprisene. Samtidig har både finanspolitiske innstramminger av sentralbankenes mål, middel og uavhengighet vært under revurdering. Den offisielle økonomiske politikken nyter tillit i markedet, dette gjenspeiles blant annet ved lave obligasjonsrenter og stigende aksjemarkeder, men endringer i finanspolitikken og pengepolitikken er også med på å skape usikkerhet.

Fra et nordisk perspektiv, som på globalt nivå, viser det økonomiske bildet mer og mer divergerende trender. I Norge er den innenlandske økonomien mer spenstig. Vi forventer BNP-vekst i Norge på 1,7 prosent i år og 2,4 prosent i 2014. På grunn av lavt inflasjonstrykk og risikoen for en for sterk krone dersom Norges Bank avviker fra den globale sentralbankens mønster, forventer vi at renteoppgangen utsettes, og vil ikke skje før til våren 2014. Den norske kronen vil handles på 7,45 per euro innen utgangen av 2013 og 7,35 ved utgangen av året 2014. Våre tilsvarende EUR/SEK kurseprognosene lander på henholdsvis 8,35 og respektive 8,10.