20.11.2012 08:00

Nordic Outlook: En avvikende verdensøkonomi trenger støtte og politisk beslutning

Den globale økonomiske krisen nekter å forsvinne. Den økonomiske nedgangen i Europa er styrket siden i sommer, med økt risiko for global smitte. Et ønsket løft er forsinket på grunn av fortsatt privat og offentlig sektors gjeld i den vestlige verden. I tillegg er det politisk usikkerhet knyttet til eurokrisen, finanspolitiske problemer i USA, lederskapsendringer i Kina, samt en ustabil situasjon i Midtøsten. Situasjonen kan forverres ytterligere med mindre tilliten øker i næringslivet.

Vi ser nå avvikende vekstrater i verdensøkonomien. Et eksempel er den amerikanske økonomien som nå er på tryggere grunn, og vi tror at veksten i fremvoksende økonomiske markeder, inkludert Kina, har bunnet ut. USA fungerer som et lite lokomotiv, med en vekst på 2,4 prosent i 2013 og 2,7 prosent i 2014, og vil bidra til å drive frem den globale økonomien og finansmarkedene. Vi forventer også at Kina skal være en stabiliserende global kraft, når dets vekst er tilbake på omlag 8 prosent, og reformpolitikken i den nye Xi-administrasjonen blir tydeligere.

På den andre siden er en negativ økonomisk politikk dominerende i eurosonen. Veksten er presset til tross for støtte fra den europeiske sentralbanken (ECB), og en viss forbedring i landenes ubalanser relatert til konkurranseevne, driftsbalansen og offentlige finanser.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) i de 34 landene i Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling (OECD) vil vokse med 1,3 prosent i 2012, 1,6 prosent i 2013 og 2,1 prosent i 2014. Samlet vil nedsiderisiko dominerer på grunn av krisen i eurosonen. Lav ressursutnyttelse vil presse ned hastigheten av lønnssatsene i OECD-landene. På grunn av dette, vil OECD at inflasjonen holde seg stabil på et lavt 1-2 prosent, til tross for sentralbankers "trykkpresse".