29.05.2013 08:00

Investment Outlook: Stigende verdier i sikte

Kapitalmarkedene er på god vei fremover. Prisene beveger seg oppover i aksjemarkedene som forsterker en følelse av økonomisk tilfriskning etter år med krise. Men som alltid er bildet sammensatt og komplisert slik det fremkommer i siste utgaven av SEBs kvartalsvise Investment Outlook rapporten.

Verden er i endring, også hvordan verdier genereres. Vil drivkreftene vi har sett de siste 10-20 årene gjentas?

- På lang sikt er verdsettelse den helt klart viktigste driveren i de finansielle markedene, sier Esben Hanssen, Head of Investment Strategy i SEB i Norge. Til tross for at dagens aksjemarkeder beveger seg på eller nær historiske nivåer, er ikke verdsettelsen (målt i f.eks pris/bok eller pris/inntjening) i nærheten av de tidligere nivåer vi hadde før finanskrisen, men ligger nærmere et 10 års gjennomsnitt. Gitt SEB sitt moderat positive makrosyn, ligger det derfor til rette for videre oppgang i aksjemarmedene. I det korte bildet har imidlertid aksjekursene løpt fra underliggende makroøkonomi, og således har usikkerheten økt på kort sikt, f.eks. målt ved Citigroup Economic Surprise indeksen.

Markedsutsiktene er beskrevet som mildt positive i denne utgaven av Investment Outlook, med en tro på stigende markeder og verdiskapning. Vi diskuterer i hvilken grad aktive sentralbanker, reformer i Japan, stabilisering i det amerikanske arbeidsmarkedet og gradvis økende risikovilje og optimisme vil opprettholde den underliggende trenden.

Investment Outlook gir leserne en grundig titt på investeringsklimaet og utsiktene for sju aktivaklasser. Den gir også råd om aktuelle risikoer og muligheter i kunsten å investere.