03.03.2015 10:00

Investment Outlook: Lysere i Europa

- De økonomiske utsiktene i Europa er lysere enn på lenge, og er nå SEBs foretrukne region i den utviklede del av verden, sier Hans Kristian Hals, investeringsdirektør i SEB Wealth Management.

SEBs rapport Investment Outlook ble offentliggjort 3. mars, og viser også at den økonomiske veksten i USA er sterk. Vi forventer BNP vekst på 3,5% og 3,2% i hhv 2015 og 2016. Konsumprisene forventet lave kortsiktig på grunn av det kraftige oljeprisfallet. Første renteheving fra Fed er ventet i september i år. «Resten» av verden vil fremdeles nyte godt av ultralave renter.

Selv om oljeprisfallet er negativt for Norge og andre oljeproduserende land er nettoeffekten av et oljeprisfall på cirka 50 prosent positivt for den globale økonomien og betyr ca 0,75 prosent høyere vekst

- Blant vekstøkonomier er vi mest positive til oljeimporterende land. Dem finner vi flest av i Asia, sier Hals.

De fleste aktivaklasser har steget kraftig i pris de siste årene. Isolert sett ser aksjer dyrt ut, men i mangel på alternativer mener vi at aksjer likevel er den mest attraktive aktivaklassen.