17.09.2013 08:00

Investment Outlook: Finansmarkedet mot lysere tider

Svakere økonomisk aktivitet i fremvoksende markeder har blitt et nytt element i beregningen, men hovedtrenden vil bli drevet av sterkere etterspørsel og aksjer fortsetter å være den viktigste kilden til avkastning, ifølge SEB kvartalsvise investeringsrapport Investment Outlook.

Den økonomiske oppturen fortsetter og risikoviljen blant investorer øker, noe som favoriserer såkalte sykliske eiendeler. Den defensive trenden som har dominert vil ta en pause og sektorer og regioner preget av mer syklisk sensitivitet kommer i fokus.

"Europa vil bidra til fremtidig avkastning. Den europeiske økonomiske oppturen er i gang og legger resesjonsfasen bak seg. Dette vil bidra positivt til oppfatningen av Europa som en investering. Det er betydelige vekstmuligheter, med potensial for økt inntjening", sier Ann Grevelius, Global Head of Investment Strategy i SEB.
Hun sier at den europeiske sentralbanken fortsatt er sikker på at økonomien trenger støtte, men alt tyder på at resesjonen er over.

I denne utgaven av Investment Outlook, vil vi derfor se nærmere på Europa, en region med potensial til å være en god investering i høst. Den europeiske sentralbanken understreker likevel at eurosonens økonomi trenger støtte, men alt tyder på at nedgangstidene er avsluttet.

"Vi er i en spesiell fase i aksjemarkedet, i den forstand at obligasjonsrentene vil være på vei opp i en ganske lang tid. Dette betyr at de naturlige porteføljekomponent obligasjoner vil sannsynligvis gi negativ avkastning. Som et resultat, må vi være forsiktig med vilkårene og se på andre måter å diversifisere vår portefølje", sier Hans Peterson, Global Head of Asset Allocation på SEB.