12.09.2012 08:00

Investment Outlook: En ny fase i kapitalmarkedet er rundt hjørnet

Dagens investeringsklima byr, som vanlig, på store utfordringer. I denne utgaven av Investment Outlook belyses vårt syn på finansmarkedet, og hvordan vi mener man bør investere innenfor de ulike aktivaklassene. I tilegg følger et eget innlegg vedrørende hvordan den politiske agendaen påvirker finanmarkedet.

- Prising av finansielle aktiva har de seneste månedene i stor grad blitt påvirket av forventning om finansiell stimuli fra ulike sentralbanker. Enten det er i påvente av ECBs "Euro-plan", FEDs QE3 eller kinesisk stimulans, sier Esben Hanssen, Investeringsdirektør i Private Banking, SEB.

- Ettersom aksjemarkedene har steget i tråd med stadig lavere vekstanslag, synes mye av sommerens oppgang å være fundamentert på fremtidig stimuli, hvilket gjør oss skeptisk til videre oppgang. Nedsiderisikoen er åpenbart reduseret med sentralbankers agerende, men mangelen på vekst er fortsatt fremtredende i en global verdensøkonomi hvor vekstanslagene stadig skyves lenger frem i tid. I vår søken etter avkastningskilder med begrenset risiko velger vi å beholde en lav aksjevekt i vår modelportefølje på bekostning av et forholdsvis stor overvekt av High Yield obligasjoner.

Investment Outlook gir et grundig bilde av hvordan vi ser på de ulike aktivaklasser.