Nyheter

Velg år

  • Norske finansdirektører er mindre optimistiske enn for seks måneder siden, men har fortsatt høye forventninger til fremtidige investeringer. Til tross for økt bekymring rundt politisk usikkerhet og forventninger om at børsen skal ned, er de mindre bekymret for både nasjonal og internasjonal etterspørsel. Dette viser Deloitte og SEBs ferskeste utgave av CFO Survey, hvor 102 finansdirektører forteller om deres forventninger til norsk økonomi og utsiktene for bedriftenes egne finansielle stilling.

  • Dersom du er privatkunde hos oss og ønsker å ta kontakt, anbefaler vi deg å bruke vår sikre portal for kundehenvendelser inne i nettbanken under «kontakt» og «ny henvendelse». Vennligst ikke send personopplysninger som person-, konto- eller kortnummer per e-post

  • Alle banker er pålagt av myndighetene å oppdatere informasjon og legitimasjon på selskaper og privatpersoner vi har et kundeforhold til. For å oppdatere din kundeinformasjon kan du følge linkene under til vår kundeinformasjonsportal. 

  • Vår siste utgave av Investment Outlook byr blant annet på to teamaartikler som dekker forskjellige aspekter av bærekraft - et tema som en gang var provinsen til dedikerte økoaktivister, men som har blitt et ord, en debatt og et sett av spørsmål som ingen kan unngå. 

  • Norges økonomi vil vokse raskere enn de andre nordiske landene i 2019-2021. Positive impulser fra oljesektoren driver fortsatt økonomien, og et gunstig arbeidsmarked støtter privat forbruk. Veksten i fastlandsøkonomien (eksklusiv olje, gass og skipsfart) vil akselerere fra 2,2 prosent i fjor til 2,6 prosent i år.

  • Business Arena er SEBs nye digitale forretningsplattform for bedrifter og finansuelle institusjoner. Målet er å samle alle tjenester og funksjoner på ett sted.