Nyheter

Velg år

  • CFO-indeksen for første kvartal i 2018 har en verdi på 57,2 poeng. Dette er en marginal nedgang på 0,2 poeng fra forrige undersøkelse i oktober 2017. Indeksen viser at norske finansdirektører er mer optimistiske til realøkonomien og bedriftens egen finansielle stilling samtidig som de er mer bekymret for finansielle markeder og politisk uro.

  • William Paus will join Joachim Alpen in co-heading the LC&FI division as of 1 April and John Turesson will become new head of SEB in Norway. 

  • De siste månedene har det bygget seg opp en grønn lånebølge på Oslo Børs. 28. februar var nesten 60 sentrale finanspersoner samlet på nettopp børsen for å gi bølgen ytterligere kraft.

  • De nordiske betalingsmarkedene er blant de mest avanserte og velfungerende i verden og leverer tjenester av høy kvalitet til enkeltpersoner og bedrifter i hele regionen. Samtidig er de eksisterende betalingsinfrastrukturene svært fragmenterte og følger landegrensene, til tross for tette bånd mellom landene.

  • Verdensøkonomien har vist imponerende tegn til bedring på mange fronter, i følge februarutgaven av SEBs Nordic Outlook, en rapport som publiseres fire ganger i året.