Vår rolle i samfunnet

Bærekraftig vekst


Som bank er vi en integrert del av samfunnet. Vi vet at det vi gjør har en innvirkning både direkte og indirekte. SEB har en sterk ambisjon om å bidra til bærekraftig vekst for å gjøre en forskjell for kunder, ansatte og samfunnet for øvrig. Vi strever etter å gjøre bærekraft til en integrert del av vår virksomhet, og å inkludere bærekraft som en naturlig del i alt vi gjør. 

Vi streber etter å inkludere bærekraft som en naturlig del av det vi gjør og og alltid vurdere konsekvensene av våre råd og beslutninger, fra et økonomisk, sosialt og miljømessig perspektiv. 

Vår virksomhet bygger på et etisk styresett, langsiktige relasjoner og engasjerte medarbeidere som leverer i tråd med bedriftens strategi og håndterer de sosiale og miljømessige konsekvensene av vår virksomhet.

Vi ønsker å støtte våre kunder, skape verdier for våre aksjonærer og bidra til samfunnet som helhet. For å oppnå dette, må vi jobbe tett sammen med kunder, ansatte, investorer, leverandører og andre samarbeidspartnere. Vi ønsker å være åpne og transparente og øke mulighetene for å etablere en ærlig og robust dialog.

Corporate Sustainability

Å ta et langsiktig ansvar er en viktig del av det mandatet som våre kunder har gitt oss. Les mer om hvordan vi jobber med Corporate Sustainability og våre siste Corporate Sustainability rapport på SEB Group.