Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Slik jobber vi med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) trer i kraft 1. juli 2022. Loven skal påse at virksomheter har respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Enhver har også rett til å få vite hvordan virksomhetene håndterer negative konsekvenser av dette.

SEBs tilnærming til menneskerettigheter påvirker hvordan vi forvalter ansatte, leverandører og relasjoner med kunder og porteføljeselskaper. Vi har som mål å unngå å forårsake, bidra til eller være direkte knyttet til negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, og tilstreber å kartlegge situasjoner der vi potensielt kan ha negativ innvirkning på menneskerettighetene gjennom vår egen virksomhet så vel som gjennom våre forretningsforbindelser og leverandørkjeder. Vårt arbeid er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Les mer om hvordan vi jobber med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Våre aktsomhetsvurderinger med tanke på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vil bli offentliggjort på våre nettsider.

Fristen for offentliggjøring er 30. juni, første gang gjeldende fra 2023.

Noe du lurer på?

Har du spørsmål om hvordan SEB håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?  Se vår Q&A på sebgroup.com.

For ytterligere informasjon kan en skriftlig henvendelse rettes til:

Spørsmål knyttet til våre kredittkort

Dersom din henvendelse gjelder våre Mastercard Kredittkort, kan du kontakte oss på menneskerettigheter@sebkort.no