Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Slik jobber vi med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang på informasjon. SEB Oslofilialens virksomhet er omfattet av åpenhetsloven. Etter åpenhetsloven skal vi foreta aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og årlig offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene våre. Nedenfor finner du vår redegjørelse for 2022 og informasjon om arbeidet med åpenhetsloven.

SEBs tilnærming til menneskerettigheter påvirker hvordan vi forvalter ansatte, leverandører og relasjoner med kunder og porteføljeselskaper. Vi har som mål å unngå å forårsake, bidra til eller være direkte knyttet til negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, og tilstreber å kartlegge og forebygge situasjoner der vi potensielt kan ha negativ innvirkning på menneskerettighetene gjennom vår egen virksomhet så vel som gjennom våre forretningsforbindelser og leverandørkjeder. SEB Oslofilialen vurderer risikoen for negativ påvirkning knyttet til brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter som lav, selv om det vil kunne være enkeltområder med moderat risiko.

Les mer om hvordan vi jobber med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

 

Vår nærmere redegjørelse etter åpenhetsloven for perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2022

Noe du lurer på?

Har du spørsmål om hvordan SEB håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?  Se vår Q&A på sebgroup.com.

For ytterligere informasjon kan en skriftlig henvendelse rettes til:

For henvendelser til SEB: menneskerettigheter@seb.no

For henvendelser til SEB Kort: menneskerettigheter@sebkort.no (Mastercard kredittkort, Eurocard eller Travel Account)