Gå til søkefunksjon Gå til innhold

En lang historie innen utviklingen av bærekraftig finans

Bærekraft er en langsiktig forpliktelse, og vårt engasjement innen bærekraftig finans strekker seg mange år tilbake i tid.

I 1995 utnevner vi vår første Environmental Manager og vi starter opplæring for å øke ansattes engasjement.

I 1997 startet vi vårt samarbeid med Mentor Sverige, en ideel organisasjon som arbeider med mentorskap for ungdom. 

I 2004 signerte vi FNs Global Compact

I 2007 signerer vi Equator Principles. Retningslinjer som brukes av finansinstitusjoner for å vurdere den sosiale og miljømessige innvirkningen av store prosjekter og for å støtte kundene i å administrere dem.

I 2008 utstedte vi sammen med Verdensbanken den første Green Bond. 

I 2008 signerte vi Principles for Responsible Investment, støttet av FN.

I 2013 lanserte vi vårt første Microfinance-fond. 

I 2014 lanserte vi Green Bond Principles i sammarbeid med 12 andre banker

I 2015 starter vi å jobbe mot FNs Sustainable Development Goals

I 2017 utsteder vi vår første egne grønne obligasjon

I 2018 lanserer vi grønne pantelån for privatkunder

I 2019 signerer vi FNs Principles for Responsible Banking. Som bank har vi store muligheter til å påvirke den grønne overgangen. Gjennom signeringen av FNs Principles for Responsible Banking forplikter vi oss til å fortsette å tilpasse vår forretningsstrategi for å tilpasse seg og bidra til FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. SEB er en av 130 banker fra hele verden som støtter prinsippene.

I 2019 lanserer vi en offentlig e-læringsplattform for bærekraftig finansiering i sammerbeid med FN

I 2020 ble SEB kåret til en av verdens 100 mest bærekraftige selskaper av Corporate Knights

I 2020 etablerte vi enheten Greentech Venture Capital for investeringer i grønn teknologi

I 2020 signerte vi Poseidon Principles, et globalt rammeverk for ansvarlig skipsfinansiering.

I 2021 signerte vi Responsible Ship Recycling Standards, et felles bankinitiativ for å sikre miljømessig og sosialt ansvarlig demontering og gjenvinning av skip.