Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

En lang historie innen utviklingen av bærekraftig finans

Bærekraft er en langsiktig forpliktelse, og vårt engasjement innen bærekraftig finans strekker seg mange år tilbake i tid.

I 1995 utnevner vi vår første Environmental Manager og vi starter opplæring for å øke ansattes engasjement.

I 1997 startet vi vårt samarbeid med Mentor Sverige, en ideel organisasjon som arbeider med mentorskap for ungdom. 

I 2004 signerte vi FNs Global Compact

I 2007 signerer vi Equator Principles. Retningslinjer som brukes av finansinstitusjoner for å vurdere den sosiale og miljømessige innvirkningen av store prosjekter og for å støtte kundene i å administrere dem.

I 2008 utstedte vi sammen med Verdensbanken den første Green Bond. 

I 2008 signerte vi Principles for Responsible Investment, støttet av FN.

I 2013 lanserte vi vårt første Microfinance-fond. 

I 2014 lanserte vi Green Bond Principles i sammarbeid med 12 andre banker

I 2015 starter vi å jobbe mot FNs Sustainable Development Goals

I 2017 utsteder vi vår første egne grønne obligasjon

I 2018 lanserer vi grønne pantelån for privatkunder

I 2019 signerer vi FNs Principles for Responsible Banking. Som bank har vi store muligheter til å påvirke den grønne overgangen. Gjennom signeringen av FNs Principles for Responsible Banking forplikter vi oss til å fortsette å tilpasse vår forretningsstrategi for å tilpasse seg og bidra til FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. SEB er en av 130 banker fra hele verden som støtter prinsippene.

I 2019 lanserer vi en offentlig e-læringsplattform for bærekraftig finansiering i sammerbeid med FN

I 2020 ble SEB kåret til en av verdens 100 mest bærekraftige selskaper av Corporate Knights

I 2020 etablerte vi enheten Greentech Venture Capital for investeringer i grønn teknologi

I 2020 signerte vi Poseidon Principles, et globalt rammeverk for ansvarlig skipsfinansiering.

I 2021 signerte vi Responsible Ship Recycling Standards, et felles bankinitiativ for å sikre miljømessig og sosialt ansvarlig demontering og gjenvinning av skip.