En attraktiv arbeidsplass

Vi er en langsiktig relasjonsbank og vår virksomhet er basert på mennesker og relasjoner. Vi streber derfor etter å være en god arbeidsplass som tiltrekker seg, videreutvikler og beholder gode medarbeidere. 

Vi tilbyr individuell utvikling og ønsker at våre medarbeidere skal være motiverte og engasjerte. Vi har tro på at alle mennesker ønsker å utvikle seg. Medarbeidere som utfordres og får mulighet til å ta ansvar for sin personlige utvikling vil vokse og bidra til virksomhetens langsiktige suksess. At våre medarbeidere har det bra, er avgjørende for vår fortsatte vekst. 

Hvorfor er det viktig?

Et stimulerende og godt arbeidsmiljø gjør vår arbeidsdag bedre og bidrar til mer tilfredse og lojale medarbeidere. Det er til glede for både våre kunder og våre aksjonærer. Hvis vi skal nå vårt mål om å være den ledende relasjonsbanken i vårt område, må vi kunne tiltrekke, utvikle og fastholde de beste medarebiderne, så vi kan tilby våre kunder best service og opplevelse.