Kundeinformasjonsportal for fullmaktshavere

 

Registrer dine opplysninger

I henhold til hvitvaskingsloven plikter vi å identifisere alle personer som har mulighet til å handle på vegne av våre kunder. Vi ber derfor personer som disponerer kontoer, eller på andre måter benytter seg av våre tjenester på vegne av en privat- eller bedriftskunde, om å fylle ut vårt kortfattede, digitale skjema. Du finner skjemaet til høyre på denne siden.

Legitimasjon og innsending av informasjon til SEB

Hvis du har norsk BankID anbefaler vi at du benytter deg av dette til å logge deg inn i skjemaet og dermed samtidig legitimere deg overfor SEB. Det vil da ikke være nødvendig å sende inn andre former for legitimasjon. Når skjemaet er ferdig utfylt bruker du BankID til å signere og sende inn informasjonen din digitalt på en sikker måte.

Har du ikke norsk BankID?

Om du ikke kan bruke norsk BankID må skjemaet fylles ut uten innlogging. Skjemaet blir tilgjengelig i utskriftsformat når alle felt er fylt ut. Skjemaet må da skrives ut, signeres og sendes til SEB sammen med bekreftet kopi av legitimasjon: Postboks 1843 Vika, 0123 Oslo, Norge.

Uten BankID-innlogging vil du ikke ha muligheten til å lagre informasjonen din underveis. Hvis portalen er inaktiv i 60 minutter vil informasjonen du har fylt inn gå tapt.