Priser aksjesparekonto

Årsgebyr for aksjesparekonto

Gebyret beregnes på grunnlag av samlet markedsverdi for en investors beholdning på mer enn NOK 100.000,- pr aksjesparekonto basert på verdi pr. 31.12 . Gebyret beregnes pr. aksjesparekonto i intervall pr påbegynte million og faktureres etterskuddsvis. Faktureres 1. kvartal påfølgende år.

Beholdning med verdi t.o.m kr 100.000,-Pris NOK
Beholdning med verdi t.o.m kr 100.000,- 0,00
F.o.m. kr 100.000 - 1 mill. 300.00
F.o.m. kr 1 mill. - 3 mill. 150,00
F.o.m. kr 3 mill. - 1 mrd. 100.00
F.o.m. kr 1 mrd. - 30.00

Kontohold

 Pris NOK
Opprettelse av aksjesparekonto 0,00
Endring av faste opplysninger 0,00

Bestilling av informasjon fra din aksjesparekonto

 Pris NOK
Beholdningsoppgave (årsoppgave siste årsskifte) 0,00
Beholdningsoppgave/endringsmelding, eldre utgaver 350,00

VPS Investortjenester

 Pris NOK
Tilgang til tjenesten via www.seb.no 0,00

Kontoendringer

 Pris NOK
Overførsel av verdipapirer til annen aksjesparekonto pr ISIN 100,00
Flytting av totalbeholdning pr. aksjesparekonto 200,00
Frigivelse ved salg, annen kontofører, pr ISIN 100,00
Etablering av panterettigheter 0,00

Kundeoppdrag - timepris

 Pris NOK
Timepris, pr time 1 500,00

Vi tar forbehold om prisendringer samt eventuelt tillegg av merverdiavgift.