Viktig informasjon om kravet til Legal Entity Identifier (LEI)

I løpet av 2017 må alle juridiske personer som skal handle finansielle instrumenter ha en global identitetskode. Denne kalles LEI (Legal Entity Identifier). Koden er 20-sifret og består av tall og bokstaver.

Kravet til LEI ved derivathandel reguleres av EMIR (European Markets and Infrastructure Regulation), men vil også omfatte alle andre finansielle instrumenter (unntatt fondsandeler) når MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive)innføres i Norge. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen (SEB) vil være forpliktet til å følge disse reglene selv om de antakelig ikke vil være fullt ut implementert i norsk lovgivning innen EU-fristen.

Spørsmål og svar om LEI