Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Verdipapirtjenester

VPS - registrerte verdipapirer og Aksjesparekonto

Kontohold Pris
Opprettelse av VPS-konto Kr. 0,00
Endring av faste opplysninger Kr. 0,00

 

Informasjon fra din VPS-konto Pris
Årsoppgave/endringsmelding kan hentes ut gratis via VPS Investortjenester via www.seb.no Kr. 0,00
kopi av årsoppgave/endringsmelding tidligere år Kr. 350,00

 

Kontoendringer Pris
Overførsel av verdipapirer til annen VPS-konto pr ISIN Kr. 100,00
Overførsel fra ordinær VPS-konto til ASK VPS-konto pr ISIN  Kr. 100,00
Overførsel fra ASK VPS-konto til ordinær VPS-konto pr. ISIN Kr. 100,00
Overførsel fra ASK VPS-konto til ASK VPS-konto pr. ISIN Kr. 100,00
Frigivelse ved salg til annen kontofører, pr. ISIN Kr. 100,00
Innløsning av obligasjonsbeholdning (put) pr. oppdrag  Kr. 100,00
Etablering av handels -og spørrefullmakt til annen megler Kr. 250,00
Etablering/endring av pantrettigheter Kr. 450,00
Overførsel av verdipapir til utlandet pr. ISIN Kr. 500,00

 

Beholdningsgebyr

Beholdningsgebyret vil beregnes kvartalvis ut fra beholdningens gjennomsnittlige markedsverdi for gjeldende kvartal. Beregnet beholdningsgebyr er en sum av gebyrtrinnene nedenfor, priser oppgitt per år slik at beregnende gebyrer vil bli delt på 4 da gebyret skal belastes hvert kvartal. Som en følge av at markedsverdien av beholdningen kan endres vil beholdningsgebyret som belastes også kunne endres fra kvartal til kvartal.
Gebyret vil bli beregnet pr VPS-konto og faktureres påfølgende måned etter kvartalets slutt.

Beholdning med verdi fra NOK 1 til NOK 100.000   Kr. 400,00
Beholdning med verdi fra NOK 100.001 til NOK 1.000.000   Kr. 400,00
Beholdning med verdi fra NOK 1.000.001 til NOK 3.000.000 pr. påbegynte million Kr. 150,00
Beholdning med verdi fra NOK 3.000.001 til NOK 1.000.000.000 pr. påbegynte million Kr. 100,00
Beholdning med verdi fra NOK 1.000.000.001 og over pr. påbegynte million Kr. 30,00

 

Omkostninger for sertifikat og obligasjonsbeholdninger
NOK 6,00 pr påbegynt million pr. måned beregnet på beholdning over NOK 100,00.
Vi fakturerer hvert kvartal.

Depot - Oppbevaring av utenlandske verdipapirer

Beholdningsgebyr, utenlandske verdipapirer
Beregnes av beholdning i NOK, 0,015%, min. NOK 100,00 pr. måned

Øvrige gebyrer Pris

Fri levering

Kr. 500,00
Konvertering mellom markeder Kr. 2.500,00
Konvertering til/fra fysiske aksjer Kr. 3.000,00
"Proxy voting" Kr. 5.000,00
Søknad om refusjon av kildeskatt gjøres kun på oppfordring fra kunde.
(Det søkes ikke om refusjon når refusjonsbeløpet er mindre enn NOK 5.000,- pr. utbytte)
Kr. 5.000,00

 

Oppgjørstjenester

Forvalteroppgjør for norske og utenlandske verdipapirer(Handel utenfor SEB)

Gebyr pr. transaksjon, norske verdipapirer Kr. 200,00

Gebyr pr. transaksjon, øvrige verdipapirer (i gjeldene valuta)

Ved handel i i andre valutaer oppgis pris kun på forespørsel

SEK 700,00
DKK 450,00
EUR 60,00
USD 65,00
CAD 90,00
GBP 50,00
HKD 525,00
CHF 60,00
SGD 90,00
JPY 10.000,00

Gebyret vil inkluderes i handelsbeløpet.
Øvrige priser. Se Norske verdipapirer i VPS og Depot - Oppbevaring av utenlandske verdipapirer.

 

Kundeoppdrag

Timepris, per. time Kr. 3.000,00 +mva