Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Verdipapirtjenester

VPS - registrerte verdipapirer og Aksjesparekonto

Kontohold Pris
Opprettelse av VPS konto Kr. 0,00
Endring av faste opplysninger Kr. 0,00

 

Informasjon fra din VPS-konto Pris
Årsoppgave/endringsmelding kan hentes ut gratis via VPS Investortjenester via www.seb.no Kr. 0,00
kopi av årsoppgave/endringsmelding tidligere år Kr. 350,00

 

Kontoendringer Pris
Overførsel av verdipapirer til annen VPS konto pr ISIN Kr. 100,00
Frigivelse ved salg til annen kontofører, pr. ISIN Kr. 100,00
Etablering av handels -og spørrefullmakt til annen megler Kr. 250,00
Etablering/endring av pantrettigheter Kr. 300,00

 

Årsgebyr

Gebyret beregnes på grunnlag av beholdninges samlede markedsverdi (eks. obligasjons og sertifikatbeholdning) pr 31.12. Beregnet årsgebyr vil bli en sum av gebyrtrinnene avhengig av totalbeholdningens verdi. Gebyret beregnes pr VPS konto og faktureres påfølgende år.

Beholdning med verdi fra NOK 1 til NOK 100.000   Kr. 250,00
Beholdning med verdi fra NOK 100.001 til NOK 1.000.000   Kr. 400,00
Beholdning med verdi fra NOK 1.000.001 til NOK 3.000.000 pr. påbegynte million Kr. 150,00
Beholdning med verdi fra NOK 3.000.001 til NOK 1.000.000.000 pr. påbegynte million Kr. 100,00
Beholdning med verdi fra NOK 1.000.000.001 og over pr. påbegynte million Kr. 30,00

 

Omkostninger for sertifikat og obligasjonsbeholdninger
NOK 6,00 pr påbegynt million pr. måned beregnet på beholdning over NOK 100.000,00
*Gebyret oppstår i de tilfeller hvor 3. part krever/frigir panterett i konto.

Depot - Oppbevaring av utenlandske verdipapirer

Beholdningsgebyr, utenlandske verdipapirer
Beregnes av beholdning i NOK, 0,015%, min. NOK 100,00 pr. måned

Øvrige gebyrer Pris

Fri levering

Kr. 500,00
Konvertering mellom markeder Kr. 2.500,00
Konvertering til/fra fysiske aksjer Kr. 3.000,00
"Proxy voting" Kr. 5.000,00
Søknad om refusjon av kildeskatt gjøres kun på oppfordring fra kunde.
(Det søkes ikke om refusjon når refusjonsbeløpet er mindre enn NOK 3.500,- pr. utbytte)
Kr. 3.500,00

 

Oppgjørstjenester

Forvalteroppgjør for norske og utenlandske verdipapirer(Handel utenfor SEB)

Gebyr pr. transaksjon, norske verdipapirer Kr. 200,00
Gebyr pr. transaksjon, nordiske verdipapirer Kr. 600,00
Gebyr pr. transaksjon, øvrige europeiske verdipapirer Kr. 600,00
Gebyr pr. transaksjon, US/CA verdipapirer samt resten av verden Kr. 600,00

Månedlig faktura.
Øvrige priser. Se Norske verdipapirer i VPS og Depot - Oppbevaring av utenlandske verdipapirer.

 

Kundeoppdrag

Timepris, per. time Kr. 3.000,00 +mva