Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Renter og gebyrer på innskudd, boliglån og boligkreditt

Renter innskudd

Følgende betingelser gjelder:

Beløp Nominell rente p.t.
Kr. 1-999 999 0,05 %
Fra kr. 1.000.000 4,05 %

For innskudd over NOK 10 millioner (eller tilsvarende i utenlandsk valuta) gjør vi individuell prising av innskudd. 

Alle rentesatser gjelder fra første krone, og det er ingen uttaksbegrensninger. Ved overtrekk er renten p.t. 18% p.a.

Priser og gebyrer Boliglån og boligkreditt

Boliglån - flytende rente med sikkerhet innenfor 60 % Nominell rente Effektiv rente
Fra kr. 5.000.000 6,04 %*  6,25 %** 

**Effektiv rente er beregnet for boliglån annuitet stort kr. 5.000.000 med månedlig nedbetaling over 30 år. Totale kostnader er kr. 10.199.806

Boligkreditt - flytende rente med sikkerhet innenfor 60 % Nominell rente Effektiv rente
Fra kr. 5.000.000 6,10 %* 6,31 %**

**Effektiv rente er beregnet for boligkreditt på kr. 5.000.000 forutsatt at kreditten er fullt trukket opp.

*Alle boliglån/boligkreditter prises individuelt basert på bankens vurdering av risiko, tilbudt sikkerhet og kundeforhold for øvrig.

Gebyrer Pris
Etableringsgebyr boliglån fra kr. 2.500,00 
Etableringsgebyr boligkreditt fra kr. 2.500,00 
Termingebyr v/automatisk belastning u/varsling kr. 100,00
Månedsgebyr boligkreditt kr. 100,00

 

Purring Pris
1. gangs purring kr. 35,00
2. gangs purring/inkassovarsel kr. 35,00

 

Offentlige gebyrer Pris
Tinglysningsgebyr fast eiendom Statens til enhver tid gjeldende satser
Tinglysningsgebyr fast eiendom ved refinansiering Statens til enhver tid gjeldende satser
Tinglysningsgebyr borettslagsandeler Statens til enhver tid gjeldende satser

For gjeldene satser for tinglysning hos Kartverket, se www.kartverket.no

Andre kostnader

I tillegg til ovennevnte priser kommer bankens utgifter forbundet med bankens merarbeid i forbindelse med enkeltoppdrag. Ved forsinket betaling på lån, påløper forsinkelsesrente p.t. 12,5 % p.a.  eller lånets nominelle rente hvis den er høyere. Ved overtrekk på boligkreditt påløper forsinkelsesrente, p.t. 12,25 % p.a.

Dersom et lån i norske kroner eller valuta med fast renteperiode (fastrentelån) ønskes frigjort på et tidligere tidspunkt enn avtalt, beregnes en rentekompensasjon. Denne beregnes ut fra forskjellen mellom avtalt rente og bankens plasseringskostnad ved avbruddstidspunktet for den gjenværende løpetiden tillagt 1 prosentpoeng, dog minimum kr. 2.000,-