Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Priser for handel av fondsprodukter og øvrige verdipapirer

Plattformhonorar

Det beregnes et plattformhonorar som utgjør inntil 1,5 % p.a. av kundens totale portefølje ved utløpet av det enkelte kvartal. I vårt plattformhonorar inngår tilgang på vår fondsplattform, kjøp og salg av fond og øvrige verdipapirer, rådgivning, rapportering m.m. Vi tilbakebetaler all returprovisjon vi mottar fra tredjeparter på våre tradisjonelle fond.

Øvrige verdipapirer og andre verdipapirrelaterte tjenester

Se prisliste for:

Kjøp og innløsning av fondsandeler

Ved kjøp av andeler i verdipapirfond kan det beregnes en kjøpsprovisjon på inntil 3,5 %. Ved innløsning av andeler i verdipapirfond belastes det en innløsningskostnad på inntil 0,5 %.

Alternative investeringsprodukter for profesjonelle kunder

For handel og investering i alternative investeringsfond vil kostnader normalt være opplyst i prospekter eller annet informasjonsmateriell og ellers være gjenstand for individuell avtale med kunden der blant annet investert beløp og omsettelighet vil bli hensyntatt. Dette er produkter som i all hovedsak er forvaltet eller tilrettelagt av SEB. For denne type alternative investeringsprodukter beholder SEB returprovisjon mottatt fra tredjepart. Det vil ikke bli belastet plattformhonorar på investeringene.