Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Ordliste

Begrep

Definisjon

Drift av konto (kontoholdsgebyr)

Kontotilbyderen fører kontoen som kunden benytter

Tilgang til debetkort

Kontotilbyderen utsteder et betalingskort knyttet til kundens konto. For hver transaksjon gjennomført ved bruk av kortet vil det fulle beløpet bli direkte belastet kundens konto.

Tilgang til kredittkort

Kontotilbyderen utsteder et betalingskort. Det totale beløpet av transaksjoner gjennomført ved bruk av kortet innenfor en avtalt periode vill bli presentert for kunden på en bestemt dato i form av en faktura der kunden kan betale det fulle beløpet eller et delbeløp. 

Kontokreditt

Kontotilbyderen og kunden avtaler på forhånd at kunden får låne penger når det ikke er penger igjen på kontoen. Avtalen fastsetter et maksimalt beløp som kan lånes og om kunden skal betale gebyrer og renter.

Betaling

På oppdrag fra kunden overfører kontotilbyder penger fra kundens konto til en annen konto.

Straksbetaling

På oppdrag fra kunden overfører kontotilbyderen penger fra kundens konto til en annen konto med en gang ved bruk av straksbetaling.

SEPA utenlandsbetaling

På oppdrag fra kunden overfører kontotilbyderen penger fra kundens konto til en annen konto i et annet europeisk land ved bruk av SEPA utenlandsbetaling.

Utenlandsbetaling

På oppdrag fra kunden overfører kontotilbyderen penger fra kundens konto til en annen konto I et annet land.

Faste oppdrag

På oppdrag fra kunden foretar kontotilbyder faste overføringer av et bestemt pengebeløp fra kundens konto til en annen konto på den eller de datoer som er avtalt med kunden.

Direkte debitering

Kunden tillater en annen (betalingsmottakeren) å instruere kontotilbyderen å overføre penger fra kundens konto til betalingsmottakeren. Kontotilbyderen overfører deretter penger til betalingsmottakeren på den dato eller de datoene som kunden og betalingsmottakeren har avtalt. Beløpet kan variere.

Kontantuttak

Kunden tar ut kontanter fra kontoen sin.

Kontantinnskudd

Kunden setter inn kontanter på sin konto.

Overtrekk

Kunden overtrekker kontoen.