Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Obligasjoner, sertifikater og warrants

Registrert i den norske Verdipapirsentralen (VPS)

Priser Kontofører Utsteder (KU)

Pris i NOK

Førstegangsetablering av ny utsteder ierdipapirsentralen min/max Kr. 15.000,00/30.000,00
Ny utstedelse av obligasjonslån, per instrument min/max Kr. 3.000,00/8.000,00
Ny utstedelse av sertifikat/warrant, per instrument Kr. 3.500,00
Månedlig avgift per obligasjonslån min/max Kr. 2.000,00/5.000,00
Månedlig avgift per sertifikat/warrant, per instrument Kr. 3.000,00
Termingebyr per betaling til obligasjonseierne min/max Kr. 2.000,00/4.000,00
Transaksjonsgebyr per betaling til obligasjonseierne i utenlandsk valuta Kr. 250,00
Registrere og håndtere utøvelse av nedskrivning / oppjustering av beholdning Kr. 2.000,00
Registrere og håndtere utøvelse av salgsopsjon (put) Kr. 5.000,00
Registrere og håndtere utøvelse av førtidlig innløsningsrett (call) Kr. 3.000,00
Registrere og distribuere investorinformasjon gjennom Verdipapirsentralen Kr. 1.000,00
Registrere og håndtere forfallsforlengelse Kr. 3.000,00
Stans av rentetermin innenfor Verdipapirsentralens til enhver tid gjellende frister Kr. 10.000,00
Stans av rentetermin utenfor Verdipapirsentralens til enhver tid gjeldende frister Kr. 25.000,00
Restrukturering av obligasjonslån Pris ved forespørsel

 

Verdipapirsentralsens gebyrer

Viderefaktureres etter Verdipapirsentralens til en hver tid gjeldende prislister.