Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Lydopptak

SEB har etter verdipapirhandelloven plikt til å foreta lydopptak av alle samtaler med kunder knyttet til utøvelse av investeringstjenester, blant annet mottak og formidling av ordre, samt utøvelse av investeringsrådgivning mv. SEB har ikke anledning til å yte slike tjenester ved bruk av telefoner som ikke er tilkoblet lydopptaksutstyr.

Som følge av dette vil også de telefoner som benyttes for kundemottak bli gjenstand for lydopptak for det formål at banken på denne måten skal kunne dokumentere avtaler som blir inngått per telefon, men også for å kunne gjennomføre lovpålagte kontrolloppgaver og opplæring.

Lydopptak og annen dokumentasjon for slike investeringstjenester vil bli oppbevart i en periode som minst vil være på 3 år, men normalt i minimum 5 år, beregnet fra opptaksdag. De vil normalt bli slettet etter utløpet av den pålagte oppbevaringstiden. Lydopptak med den enkelte kunde kan blant annet gjenfinnes ved å søke på tidspunkt for samtalen, oppringt telefonnummer og ansatte hos SEB.

SEB kan bli pålagt å utlevere lydopptak til offentlig myndighet og andre som kan kreve dette i medhold av lov. I tillegg vil lydopptak kunne bli utlevert til parter og klageorganer som ledd i saksbehandling av klager eller tvister mellom kunde og SEB