Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Legitimering iht. hvitvaskingsregelverket og sikkerhetskrav til banklegitimasjon

Legitimering iht. hvitvaskingsreglementet

Kravet til legitimasjon fremkommer i hvitvaskingslovens § 12, med tilhørende forskrifter samt i sikkerhetskrav for utstedelse av banklegitimasjon. Sikkerhetskrav til BankID (elektronisk identifisering og signering) samt til utstedelse av banklegitimasjon (bankkort) er strengere enn hvitvaskingsregelverket, og krever legitimering ved gyldig pass med RFID brikke for fysiske personer som skal ha BankID og/eller bankkort, dvs. VISAkort med bankkort på baksiden.

Krav til legitimasjon

Legitimasjon skal fremlegges i original ved et hvert nytt kundeforhold til banken. Dette gjelder for åpning av konti, signatur på lånedokumenter m.v. Firmaattest i orginal må fremlegges for juridiske personer og kan ikke være eldre enn tre måneder. Banken vil akseptere kopier av legitimasjonsdokumentet som er bekreftet av advokat, statsautorisert revisor, postfunksjonær, politi eller annen bank. For juridiske personer må de som tegner selskapet samt de som skal disponere på vegne av selskapet, legitimere seg som for fysiske personer. Kundeforholdet kan ikke inngås dersom legitimasjonen ikke er tilstrekkelig.

Legitimering iht. hvitvaskingsregelverket og sikkerhetskrav til banklegitimasjon

Kravet til legitimasjon fremkommer i hvitvaskingslovens § 5, med tilhørende forskrifter samt i sikkerhetskrav for utstedelse av banklegitimasjon.

Hvitvaskingsforskriften innholder blant annet krav om at alle kunder må legitimere seg. Sikkerhetskrav til BankID (elektronisk identifisering og signering) samt til utstedelse av banklegitimasjon (bankkort) er strengere enn hvitvaskingsregelverket. Sikkerhetskravene krever legitimering ved pass for fysiske personer som skal ha BankID og/eller bankkort, dvs. VISAkort med bankkort på baksiden. 

Legitimasjon skal fremlegges i original ved et hvert nytt kundeforhold til banken. Dette gjelder for åpning av konti, signatur på lånedokumenter m.v. Firmaattest må fremlegges for juridiske personer. Firmaattesten må fremlegges i original og ikke være eldre enn 3 mndr. Banken vil akseptere kopier av legitimasjonsdokumentet som er bekreftet av advokat, statsautorisert revisor, postfunksjonær, politi eller annen bank. For juridiske personer må de som tegner selskapet samt de som skal disponere på vegne av selskapet, legitimere seg som for fysiske personer. Kundeforholdet kan ikke inngås dersom legitimasjonen ikke er tilstrekkelig.

Lov om sikringsordning for banker

Innskudd i SEB er garantert av Forretningsbankenes Sikringsfond i henhold til lov om sikringsordninger for banker av 6. desember 1996 (nr. 75). Forretnings- bankenes Sikringsfond dekker tap for innskytere opptil kr. 2,0 mill. med fradrag av forfalte lån innskyteren har i banken. Ordningen gjelder ikke andre fond eller finansinstitusjoner og trer i kraft dersom banken ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser.

Betalingsanmerkninger

SEB gjennomfører kontroll i registre for betalingsanmerkninger i forbindelse med alle kundeforhold.

Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet

SEB anser informasjonen på sine internettsider som pålitelige, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. SEB fraskriver seg således ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene.

Linker

De linker som er lagt ut på våre nettsider har som formål å dekke kundenes informasjonsbehov. SEB påtar seg ikke noe ansvar for det materiale som er utarbeidet eller publiseres av tredjepart selv om sidene våre inneholder linker til slike sider. Tredjeparten har selv ansvaret for at publisering på sine nettsider er i overensstemmelse med lover og regler. Vi tar ikke ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på slike sider.

E-post

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes med e-post via det alminnelige nett ikke blir kjent for andre. Vi anbefaler derfor at sensitive opplysninger ikke sendes med e-post.