Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Handel i finansielle instrumenter

Aksjer

Kurtasje ved kjøp og salg av aksjer Pris
Norske aksjer, ETP og grunnfondsbevis 0,50 % min kr. 500
Norske børsnoterte tegningsretter 0,50 % min kr. 500
   
Utlandske aksjer inkl. Norden 0,50 %, min kr. 500

 

Transaksjonsgebyr utenlandske verdipapirer, pr transaksjon Pris
Nordiske verdipapirer Kr. 0
Øvrige globale verdipapirer Kr. 400

Eksempel på hvordan kostnader ved aksjehandel påvirker forventet avkastning

Financial tax  

Frankrike
Ved kjøp av aksjer vil det utover ordinær kurtasje påløpe en ekstra avgift ("French Financial Transaction TAX") tilsvarende 0,3% av handelsbeløpet.

0,30 %
Italia
Ved kjøp av aksjer i italienske børsnoterte selskaper vil det utover ordinær kurtasje påløpe ekstra en ekstra avgift ("Italian Financial Transaction TAX") tilsvarende 0,10% av handelsbeløpet.

0,10 %
Storbritania
Ved kjøp av aksjer vil det utover ordinær kurtasje påløpe en ekstra avgift ("Stamp Duty") tilsvarende 0,5% av handelsbeløpet. Dersom aksjen er irsk registrert vil Stamp Duty tilsvare 1 %.

0,50 %
USA
Ved kjøp av aksjer i amerikanske selskaper vil det utover ordinær kurtasje påløpe en ekstra avgift ("Local tax") tilsvarende 0,00231% av handelsbeløpet.

0,00231%

 

Aksjelån

Omkostninger Avtalt lånerente, min. NOK 1.500

 

Børsnoterte opsjoner og futures

For børsavgifter, se egen kostnadsoversikt

  Kurtasjesats

Opsjoner
Alle opsjoner

1 % pr. kontrakt

OBX Futures
Kurtasje

Kr. 9 pr. kontrakt
OMX Futures
Kurtasje
Kr. 12 pr. kontrakt

Øvrige Futures
Utenlandske Futures

0,05 % pr. kontrakt

 

OTC Derivates

Aksjetermin  
Kurtasje 0,50 %
Rentemargin Base/IBOR & RFR + 400bps
   
Indextermin  
Kurtasje 0,50 %
Rentemargin Base/IBOR & RFR + 400bps

 

Obligasjoner

Pt. ikke fastsatt. Kontakt Kundeansvarlig

FX Sales

Pt. ikke fastsatt. Kontakt Kundeansvarlig

Futures Options Fee Schedule

Futures Options Fee Schedule