Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Aksjer og egenkapitalbevis

Priser Kontofører Utsteder (KU)

Pris i NOK

Månedlig grunnpris kontofører utsteder, inntil 1.000 aksjonærer Kr. 1.6000,00
Månedlig grunnpris kontofører utsteder, over 1.000 aksjonærer Kr. 3.100,00
Utbyttebetaling Kr. 10.300,00
Utbyttebetaling til bankkonto utenfor Norge, per utbetaling Kr. 155,00
Rettet emisjon Kr. 10.000,00
Rettet emisjon, transaksjonsgebyr per aksjonær Kr. 52,00
Emisjon Kr. 15.000,00
Fusjon/fisjon Kr. 15.000,00
Endring av ISIN Kr. 15.000,00
Aksjesplitt/spleis Kr. 15.000,00
Kopi av aksjonærregister Kr. 1.050,00
Investorinformasjon Kr. 1.050,00
Endring av navn Kr. 1.050,00
Ekstraordinære oppdrag, per time Kr. 1.550,00

Innregistrering I Verdipapirsentralen, innløsning av aksjer og Konverteringsprogram

Pris ved forespørsel