Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Tilsyn med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Finanstilsynet gjennomførte tilsyn med SEB Oslofilialen våren 2022. Tilsynet var en del av Finanstilsynet ordinære oppfølgning av finansinstitusjoners tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. 

Under tilsynet ble det avdekket enkelte forhold, som i ettertid har resultert i merknader og pålegg om retting. Dette gjelder forhold som filialen var kjent med etter egen oppfølgning av arbeidet med tiltak mot finansiell kriminalitet. Arbeidet med å utbedre disse forholdene var derfor allerede påbegynt. Finanstilsynet er orientert om utviklingen. Med bakgrunn i redegjørelsene og innsendt dokumentasjon er det Finanstilsynets samlede vurdering at det ikke er grunnlag for å fatte beslutning om ytterligere reaksjoner, men at filialen må fortsette sitt arbeide på dette området.

“Vi har tatt kommentarene og påleggene fra Finanstilsynet på alvor. Derfor har arbeidet med korrigerende tiltak vært høyt prioritert. Vi er glade for at Finanstilsynet anerkjenner tiltakene som er iverksatt. Vi har en klar målsetting, lav risikotoleranse og en klar strategi i vårt arbeid mot økonomisk kriminalitet. Vi vil fortsette vår utvikling og ytterligere styrke våre tiltak innen dette området fremover", sier Johan Persson, Country Manager for SEB i Norge.