Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Telepay fases ut 1. juni 2024

Telepay er et gammelt norsk format og standard for betalinger, dette blir erstattet av ISO20022 XML som er en internasjonal meldingsstandard for finansielle filbaserte meldinger.

Vi hjelper deg med å komme i gang

Det finnes flere løsninger for overgangen fra Telepay til ISO20022 XML. Kontakt din kundeansvarlig/kontaktperson hos SEB i god tid for å få hjelp til å velge den løsningen som passer best for dere.

Om ISO20022 XML

ISO20022 XML er tilpasset EU sitt regelverk og krav i Finansavtaleloven. Standarden tilrettelegger for en mer effektiv og automatisert informasjonsutveksling knyttet til betalinger og avstemmingsinformasjon.

Alle banker i Norge tilbyr ISO20022 XML for filbaserte betalingstjenester og cash management meldinger.

Disse løsningene kan du velge mellom:

Manuell opplastning av betalingsfiler i ISO20022 XML i nettbanken gjøres via tjenesten «File Handling Service»(FHS).

Merk at du må:

  • Oppdatere avtalen med SEB for å inkludere FHS-tjenesten.
  • Registrere nye fullmakter i nettbanken for å kunne laste opp og signere betalingsfiler i FHS. Tilsvarende må en ny fullmakt for FHS rapporter registreres.

Teknisk spesifikasjon finnes tilgjengelig i C&I Online/Business Arena:
Informasjon og kontakt>Informasjon>Cash Management>C&I Online support material>File Handling Service>ISO20022 Pain.001.001.03 – Implementation Guide.

Dere kan velge mellom å signere direkte i betalingsfilen eller om man ønsker å manuelt ettersignere i nettbanken (C&I Online/Business Arena).

  • Signering direkte i betalingsfilen vil hjelpe til med automatisering av betalings- og avstemmingsprosessen. 
  • Ettersignering gjøres manuelt i «File Handling Service» (FHS) i nettbanken (C&I Online/Business Arena). Nødvendige fullmakter for signering  og rapportering i FHS må registreres.

Husk å inngå nødvendige avtaler om «Integration Service Partner/Provider» med SEB og ERP leverandør. Eventuell avtale om ettersignering inngås med SEB i tillegg.

Dere kan velge å signere direkte i betalingsfilen eller å manuelt ettersignere i nettbanken (C&I Online/Business Arena).

  • Signering direkte i betalingsfilen vil hjelpe til med automatisering av betalings- og avstemmingsprosessen. 
  • Ettersignering gjøres manuelt i «File Handling Service» (FHS) i nettbanken (C&I Online/Business Arena). Nødvendige fullmakter for signering i FHS må registreres.

Testing  kan gjøres mot SEBs Test Bench, dette krever egen avtale. 

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon eller trenger du hjelp med overgangen til ISO20022 XML? Kontakt din kundeansvarlig/kontaktperson eller vår kundeservice.

cm.clientservices@seb.no
cashmanagement.norway@seb.no

Telefon: +47 22 82 66 40