Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Pressemelding: Sterk start på 2014 for SEB i Norge

(Oslo, 25. april 2014) SEB i Norge oppnådde driftsinntekter på NOK 742 millioner i 1. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 655 millioner året før. Driftsresultatet i kvartalet ble på NOK 522 millioner, en økning fra NOK 432 millioner i samme periode i 2013.

- Vi har hatt en solid økning i aktiviteten innenfor obligasjoner, fusjoner og oppkjøp kombinert med en voksende utlånsportefølje og god kostnadskontroll. Det har bidratt til et sterkt førstekvartal, sier William Paus, adm. dir. i SEB i Norge.

Førstekvartal i 2014 var preget av fortsatt stabilisering av de vestlige økonomiene hvor eksempelvis Hellas kunne utstede femårige statsobligasjoner til en rente på under fem prosent. I Norge er rentenivået fortsatt lavt mens den norske kronen har styrket seg noe. Vi ser likevel fortsatt en svak kronekurs og rekordnivåer på Oslo Børs. Interessen blant selskaper for utstedelse av obligasjonslån er fortsatt stor i likhet med aktiviteten innen fusjoner og oppkjøp.

SEB har økt sitt utlånsvolum innenfor utvalgte bransjer og kundegrupper, noe som har hatt en positiv effekt på bankens rentenetto. På transaksjonssiden har SEB blant annet vært rådgiver i forbindelse med Alfa Lavals kjøp av Framo, deltatt i finansieringen av Lundin Petroleum, det britiske olje- og gassproduksjonsselskapet EnQuest, Anker Propertys kjøp av hoteller i Sverige og Danmark, finske Technopolis kjøp av eiendom i Norge, og obligasjonsutstedelser som joint lead for Wilh. Wilhelmsens og joint bookrunner i Telenors utstedelse av SEK-obligasjoner.

SEB fortsetter å satse innen energisektoren, og spesielt innen fornybar energi som vannkraft og vind samt grønne obligasjoner hvor obligasjonslånet er garantert brukt til miljøprosjekter. SEB er verdensledende innenfor grønne obligasjoner, har et samarbeid med Verdensbanken og merker stadig økende interesse både fra utstedere og investorer.

Innen Private Banking er Art Advisory etablert som ny investeringstjeneste. SEB bistår med verdivurdering, megling, porteføljerådgivning, registrering av samlinger, innkjøpsoppdrag og forvaltning av kunst. Vi har nylig lansert et eksklusivt kredittkort, SEB:s Selected, med blant annet full helse- og reiseforsikring, SAS EuroBonus ekstrapoeng på alle kjøp samt 24-timers concierge-tjeneste. Interessen er fortsatt stor for finansiering i Norge så vel som internasjonalt. Det er også stor interesse for forvaltning av likvide midler.

På kortsiden befester SEB sin ledende posisjon og satser på bedriftsmarkedet, inkludert reiseregnings- og fakturahåndtering.

Profit Loss, NOK mQ1 2014Q1 2013% Q4 2014Q3 2013Q2 2013Q1 2013
Total operating income 742  655  13   856  748  694  655 
Total operating expenses  -209  -219  -5    -292  -264  -315  -219 
Profit before credit losses 533  436   22    564  483  379 436 
Net credit losses etc  -11  -4  212   -33  -28  -19  -4 
Operating profit  522  432  21    531  465  360  432 
                 
C/I   28% 33%  -16    34%  35%  45%  33%