Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Stabil vekst for SEB i Norge i 1. kvartal 2015

SEB i Norge fikk en sterk start på 2015. Stabil rentenetto i kombinasjon med en god transaksjonsflyt og et lavt kostnadsnivå gir gode resultater.

SEB i Norge fikk en sterk start på 2015. Stabil rentenetto i kombinasjon med en god transaksjonsflyt og et lavt kostnadsnivå gir gode resultater.

Driftsinntektene i første kvartal var MNOK 764, sammenlignet med MNOK 742 i første kvartal 2014, en økning på 3 prosent. Driftsresultatet i første kvartal økte med 4 prosent, til MNOK 545, sammenlignet med 2014.

- Vår virksomhet i Norge fortsetter å gi gode resultater. Vi er ledende på nordisk valuta og den høye volatiliteten i markedet har bidratt positivt til resultatet. Vi har i tillegg registrert høy aktivitet innen kommersiell eiendom og har finansiert og gitt råd i forbindelse med transaksjoner for flere kunder innenfor næringseiendom i første kvartal. Kortvirksomheten har også hatt høy aktivitet og bidratt til det gode kvartalsresultatet, sier William Paus, adm. dir. i SEB i Norge.

SEB forventer høyere transaksjonsaktivitet i markedet fremover.
- Dette er en utvikling som blir drevet av lave rentenivåer, billig kapital og utviklingen i oljebransjen. I kjølvannet av dette regner vi med at det også vil komme flere børsintroduksjoner, sier William Paus. – Vårt inntrykk er at kundene begynner å venne seg til usikkerheten som er skapt, blant annet av effektene av oljeprisfallet, situasjonen i Ukraina, tilstanden i Midtøsten og den finansielle ustabiliteten i Hellas. Kundene har brukt tiden godt, og har trimmet virksomheten, styrket balansen og sikret finansiering. Mange er godt posisjonert for oppkjøp og vekst, sier Paus.

I første kvartal har SEB blant annet bistått i følgende transaksjoner på finansieringssiden: Tampnets kjøp av BPs fiberlinjer, Atlantic petroleum, svenske Hemfosas kjøp av eiendom i Norge og Møre Boligkreditt AS. Eksempler på obligasjonsutstedelser i første kvartal som SEB har deltatt i er Statkrafts Eurobond, hvor SEB var den eneste nordiske banken som fikk delta. SEB var rådgiver for Rocksource i forbindelse med det pliktige tillbudet fra EPSI AS samt tilrettelegger for Rocksource' fortrinnsrettsemisjon. SEB var også rådgiver for Norwegian Property i forbindelse med budet fra Geveran, rådgiver til EVRY i forbindelse med budet fra Lyngen Bidco AS, samt rådgiver for selger av en større norsk boligportefølje.
Også investeringsmarkedet er preget av lave rentenivåer. Lav rente og jakten på avkastning har resultert i en sterk økning i aksje- og fondssparing, og SEB har merket økt etterspørsel etter europeiske aksjefond og høyrentefond. Samtidig har det vært roligere i obligasjonsmarkedene. Dette er en utvikling vi forventer vil fortsette.

SEBs råvareanalytikere venter at prisen på Brent-råolje vil styrke seg til USD 70/b mot slutten av 2015 og at prisen vil holde seg på dette nivået de neste to årene. Våre eksperter på makroøkonomi mener veksten i norsk fastlands-BNP vil holde seg lav i 2015, på et nivå rundt 1,6 prosent. I 2015 forventer vi at veksten i fastlands-BNP øker til 2,2 prosent. Vekstprognosene for BNP, inkludert oljesektoren, ligger fast på 1,0 prosent for 2015 og 1,8 prosent for 2016.

Profit & Loss, NOK m Q1 2015 Q1 2014 % Q4 2014
Operating income 764 742 3 % 855
Operating expenses -204 -209 -2 % -297
Profit before credit losses 560 533 5 % 559
Net credit losses -15 -11 34 % -11
Operating profit 545 522 4 % 547