Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Solid vekst for SEB i Norge

Etter et sterkt fjerdekvartal for SEB i Norge endte 2014 med rekordomsetning og det beste driftsresultat siden bankens etablering for 20 år siden. Aktivitetsnivået har vært høyt både hos eksisterende og nye kunder gjennom året. Kostnadsnivået er stabilt sammenlignet med året før, noe som har bidratt til det gode resultatet.

Driftsinntektene i fjerdekvartal var MNOK 855, sammenlignet med MNOK 856 i fjerdekvartal i 2013. For året som helhet ble driftsinntektene NOK 3,67 milliarder, en økning på 24 prosent sammenlignet med 2013. Driftsresultatet i fjerdekvartal økte med 3 prosent, til MNOK 547, sammenlignet med 2013. Driftsresultatet i 2014 ble NOK 2,5 milliarder, en økning på 41 prosent sammenlignet med 2013 eller 7% eksklusiv ekstraordinær gevinst.

- Særlig siste del av 2014 har vært preget av turbulens og usikkerhet knyttet til oljepris, valutakurser og den geopolitiske situasjonen generelt. Turbulente tider fører også med seg nye forretningsmuligheter, og vi har i løpet av året samarbeidet med våre kunder om å gripe disse mulighetene, sier William Paus, adm. dir. i SEB i Norge.

- SEB følger markedet tett og vil videreføre sin strategi som bygger på langvarige kundeforhold med Norges største virksomheter. Vi legger vekt på å være til stede for kundene både i gode og utfordrende tider, sier William Paus.

SEB har hatt en spesielt god utvikling innen Markets og Investment Banking gjennom 2014. I følge Thomson Reuters oversikt over gjennomførte norske fusjoner og oppkjøp i 2014 var SEB den nest største aktøren i det norske markedet, og nummer en blant de nordiske aktørene. I fjerdekvartal har SEB bistått blant annet i følgende transaksjoner på finansieringssiden: ConocoPhillips, Spike exploration, Komplett, North Energy, Canica, Elopak, Origo Exploration Norway. Eksempler på obligasjonsutstedelser som SEB har deltatt i: Sporveien, GasLog og Olav Thon. SEB ble valgt som finansiell rådgiver til Norwegian Property i forbindelse med budet fra Geveran og som uavhengig rådgiver i forbindelse med det frivillige budet på EVRY. Blant de største transaksjonene SEB har deltatt i 2014 er Det Norske Oljeselskap – finansiering og joint bookrunner i emisjonen i forbindelse med kjøp av Marathon Oil, OBOS - kjøp av BWG Homes, Aker Solutions - finansiering av oppdeling i Aker Solutions og Akastor, Orklas notering av Gränges samt Alfa Lavals kjøp av Frank Mohn AS.

Den svake kronekursen i kombinasjon med lav oljepris vil trolig lede til konsolidering i olje- og offshoremarkedet. I tillegg ser vi større statlige og kommunale investeringer i infrastruktur. Aktiviteten innen fusjoner og oppkjøp vil fortsatt være høy. Den høye volatiliteten i valutamarkedene fører til økt interesse for valutasikring.

Vi forventer høy aktivitet innen investment grade-obligasjoner, men et avkjølt marked på high yield grunnet oljepris og lavere investeringsaktivitet innen olje og offshore. Den underliggende trenden med økende innslag av obligasjonsfinansiering i kapitalstrukturen fortsetter.