Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

CFO Indeks: Aldri vært lettere å skaffe seg banklån

"Aldri vært lettere å skaffe seg banklån, -Optimismen fortsetter blant norske finanssjefer" heter den nye versjonen av SEBs CFO indeks. Spørreundersøkelsen retter seg mot finanssjefene i de største industri- og serviceselskapene i Norge.

"Aldri vært lettere å skaffe seg banklån, -Optimismen fortsetter blant norske finanssjefer" heter den nye versjonen av SEBs CFO indeks. Spørreundersøkelsen retter seg mot finanssjefene i de største industri- og serviceselskapene i Norge.

Henrik Blymke forteller at på bakgrunn av den bedrede situasjonen i den globale økonomien, samt den videre oppgangen på verdens børser som vi har sett – er det ikke overraskende å se at norske finanssjefer også er blitt enda litt mer optimistiske siden sist. God tilgang til kapital, lav motpartsrisiko og en fortsatt sterk finansiell situasjon i selskapene bidrar til at finanssjefene tegner et positivt syn for den kommende seks måneders perioden, forteller han.

SEBs CFO indeks får verdien 62, opp et poeng fra undersøkelsen i november 2013 (61) og fire poeng fra undersøkelsen for et år siden (58). Det er særlig oppfattelsen rundt bankens svært generøse utlånspraksis, samt forventninger om lavere motpartsrisiko og lavere kreditt spreader som trekker indeksen vår opp denne gangen. I tillegg registrerer vi en fortsatt sterk tiltro til selskapenes egen finansielle situasjon, mens man er noe mer skeptisk til forretningsklimaet rundt seg de neste seks månedene. Litt lavere optimisme knyttet til sannsynligheten for økt lønnsomhet og videre oppgang på Oslo Børs bidrar denne gangen i negativ retning sammenliknet med undersøkelsen i november 2013.

Når nesten 90% av finanssjefene svarer at de oppfatter bankens utlånsvillighet som bra (likt fordelt mellom de som svarte svært gunstig og kun gunstig), er dette en av undersøkelsens mest interessante observasjoner fordi det aldri har vært registrert så optimistiske tall i vår undersøkelse før. Det er særlig økningen blant de som betegner utlånsvilligheten som svært gunstig (43%) som er iøynefallende (opp fra 29% i november i fjor, og fra kun 6% i november 2012).

Men om de trenger mye lån er en annen sak – fordi på spørsmålet om antagelse om positiv kontantstrøm, viser undersøkelsen denne gang at det er en økende andel finanssjefer som ønsker å nedbetale gjeld isteden for å foreta strategiske investeringer. Ønsket om å blidgjøre aksjonærene er likevel tilstede, da vi ser at opprettholdelse av utbytte står stødig. Interessant er det uansett å se at den samlede investeringslysten er på det laveste nivået siden februar 2010.