Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

SEB styrker sitt Sustainable Banking team i Norge

Susanne Gløersen, Deputy Head of Sustainable Banking og Ben Powell, Head of Sustainable Banking, SEB i Norge.

Ben Powell er tilbake i SEB og med det har vi et styrket bærekraftsteam som er klar til å mate den stadig voksende appetitten for bærekraftig finans og rådgivning.

Etter nesten to år i IFAD (International Fund for Agricultural Development, en del av FN) er Ben Powell nå glad for å kunne komme tilbake til SEB og sine gamle (og nye) kolleger innenfor Sustainable Banking. Susanne Gløersen, som siden våren 2020 har ledet SEBs arbeid innenfor bærekraftig finans i Norge, er også veldig glad for å ha Ben med seg på teamet.

-Bankene spiller en sentral rolle som pådrivere innenfor bærekraft og transformasjon, derfor er det viktig at vi nå styrker dette området ytterligere, sier Susanne Gløersen, Deputy Head of Sustainable Banking i SEB i Norge.

Susanne og Ben vil jobbe side om side og dekke sine respektive fagfelt innenfor bærekraftig finans, samtidig som de er en del av SEBs store globale nettverk av bærekraftsressurser innenfor Sustainable Banking.

Mens Susanne har erfaring fra investorsiden og med bærekraft fra et strategisk selskapsperspektiv har Ben erfaring fra DCM, treasury og bærekraftig utvikling.

I tillegg til Susanne og Ben har vi også Marte Fahre på FICC Markets og Johannes Breivik på DCM som til sammen utgjør vårt Sustainable Banking team i Norge.

-Vårt mål er ikke å ansette flest mulig til vårt bærekraftsteam, men heller sørge for at alle våre kundeansvarlige og eksperter tenker bærekraft og kan levere god rådgivning innenfor bærekraftig finans, sier Ben Powell, Head of Sustainable Banking i SEB i Norge og Global Head of Sustainable Finance in DCM i SEB.

En klar endring innen bærekraftsarbeidet

Bærekraft har tidligere ofte vært knyttet til drift, ledelse og investeringer, men fremover tror våre eksperter at det vil bli mer fokus på selskapet som helhet og på forretningsmodell. Bærekraft må gjennomsyre alt i organisasjonen og være en del av forretningsmodellen og det er viktig at selskapene begynner å omstille seg. Biologisk mangfold er også et tema som det er økende fokus på og Susanne tror dette vil bli viktig for flere fremover.

-Vi mister stadig flere arter og økosystemer forrringes. Ikke bare har det en betydning i seg selv, men det har også store negative økonomiske konsekvenser. I stadig større grad påvirker det eksempelvis landbruk og store matprodusenters leverandørkjeder. Fortsetter vi som nå, vil tapet av biologisk mangfold koste den globale økonomien 14.000 milliarder euro innen 2050, ifølge Ecologic Institute. Det tilsvarer 7 prosent av estimert global BNP i 2050.

-Det er tydelig at vi trenger å ta grep, og biomangfold seiler nå opp på selskapers og investorers agenda, sier Susanne. De neste kriteriene som vil komme i taxonomien er blant annet biomangfold og vannkvalitet.