Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

SEB åpner et Family Office serviceselskap og representasjonskontor i Sveits

SEB skal etablere et Family Office serviceselskap i Zürich, som vil tilby administrative og andre ikke-finansielle tjenester samt kontorlokaler til Family Offices og privatpersoner i Sveits. Banken planlegger også å åpne et representasjonskontor under samme tak.

"Det er mange nordiske forretningsfamilier som bor i Sveits, og antallet har økt de siste årene. Mange av disse har uttrykt behov for veiledning og støtte i praktiske spørsmål. Vi ønsker å skape et miljø der de kan møtes og få tilgang til kontorlokaler, men også dra nytte av ikke-finansielle tjenester av høy kvalitet", sier William Paus, Head of SEBs Private Wealth Management & Family Office divisjon.

Det nye selskapet vil hete 1856 Family Office, inspirert av året for bankens stiftelse. Tjenesteselskapet vil tilby ulike typer ikke-finansielle tjenester som valg av tjenesteleverandører for bokføring, regnskap, juridisk rådgivning etc. samt administrativ støtte og en concierge-tjeneste. Videre vil 1856 Family Office tilby et dynamisk kontorlokale hvor klienter vil kunne leie kontorlokaler, skrivebord og møterom mens de skaper nettverk og deler erfaringer med andre familier og enkeltpersoner.

Med etableringen av 1856 Family Office planlegger SEB å forene det nordiske samfunnet i Sveits ved å bli stedet for daglig støtte, samarbeid samt nettverksbygging og kunnskapsdeling. Målet er å skape et sted med formål og tilhørighet for alle nordiske familier og enkeltpersoner i Sveits og bistå dem med deres daglige oppgaver og utfordringer.

I tillegg til etableringen av 1856 Family Office, og med forbehold om godkjenning fra det sveitsiske tilsynet, søker SEB å åpne et representasjonskontor som kan markedsføre de finansielle tjenestene banken i dag tilbyr fra andre land. SEB har allerede en velfungerende modell for å tilby finansielle tjenester til både bedriftskunder og institusjonelle kunder samt nordiske privatpersoner bosatt i Sveits. Bedriftskunder og institusjonelle kunder betjenes hovedsakelig gjennom bankens virksomhet i Tyskland, mens Private Wealth Management og Family Office-kunder tilbys investeringsrådgivning og finansieringsløsninger gjennom SEBs kontor i Luxembourg i nært samarbeid med hjemmemarkedene.

"SEB vil bli den første svenske banken med representasjon i Zürich og vil være den første nordiske banken som tilbyr ikke-finansielle tjenester i Sveits gjennom et dedikert tjenesteselskap" sier Ole Hamre, som er leder for divisjonens internasjonale virksomhet og leder for SEB i Luxembourg.

"Vi tror at gjennom etableringen av det nye selskapet og representasjonskontoret i Zürich vil vi kunne betjene våre kunder bedre i Sveits", sier William Paus. "Dette er i tråd med vår strategi, som er å være tett på kundene og prøve å ligge et skritt foran. Det nye selskapet er en del av et globalt konsept under samme navn - 1856 Family Office. Fremover er vår ambisjon å tilby denne typen tjenester i flere av våre hjemmemarkeder”, Ambisjonen er å åpne 1856 Family Office med to til tre ansatte til høsten.