Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Rekordsterkt resultat for 1. halvår for SEB i Norge

Den sterke starten på 2015 fortsetter for SEB i Norge i 2. kvartal. Driftsinntektene økte med 6 % sammenlignet med 1. halvår 2014, og resultatet øker tilsvarende med 14 %. SEB har blitt valgt som rådgiver i en rekke transaksjoner som , som Europris IPO og Citycons oppkjøp av Sektor gruppen, noe som har bidratt til den solide utviklingen og et rekordsterkt resultat i 1. halvår.

Den sterke starten på 2015 fortsetter for SEB i Norge i 2. kvartal. Driftsinntektene økte med 6 % sammenlignet med 1. halvår 2014, og resultatet øker tilsvarende med 14 %. SEB har blitt valgt som rådgiver i en rekke transaksjoner som , som Europris IPO og Citycons oppkjøp av Sektor gruppen, noe som har bidratt til den solide utviklingen og et rekordsterkt resultat i 1. halvår.

Driftsinntektene i andre kvartal var MNOK 836, sammenlignet med MNOK 764 i andre kvartal 2014, en økning på 9 prosent. Driftsresultatet i andre kvartal økte med 26 prosent, til MNOK 544, sammenlignet med 2014.

- Vi fortsetter å vokse med våre utvalgte kunder og det gir gode resultater for vår virksomhet i Norge. Det er høy aktivitet i råvare- og valutamarkedet og volatiliteten i markedet bidrar positivt til resultatet. Vår kortvirksomhet har fortsatt den positive utviklingen, noe som også synes i det gode kvartalsresultatet, sier William Paus, adm. dir. i SEB i Norge.

Økt transaksjonsaktivitet.

- Som forventet har det vært økt transaksjonsaktivitet i årets andre kvartal, drevet av blant annet lave rentenivåer, tilgang billig kapital og utviklingen i oljebransjen. Vi har sett store transaksjoner både på eiendom og oljesektoren og vi har mange spennende transaksjoner i pipeline, sier Paus.

I andre kvartal har SEB blant annet vært med som tilrettelegger og bistått med finansiering i forbindelse med børsintroduksjonen av Europris, som har vært den største børsnoteringen i Norge så langt i 2015. Vi var rådgiver for Citycon i forbindelse med deres oppkjøp av Sektor Gruppen, den største eiendomstransaksjonen i Norge noensinne, og bisto også Citycon i finanseringen av oppkjøpet og var enerådgiver ved innløsning av Sektor Gruppens utestående obligasjoner. Vi har deltatt i obligasjonsutstedelser for Det norske oljeselskap og vi har som eneste nordiske bank vært tilrettelegger for Statkrafts eurobondutstedelse. Vi har bistått med finansiering og obligasjonsutstedelser for Hexagon Composites ASA, samt bistått med finansiering til Agra, Total E&P Norge AS, Lundin, Statoil, Rocksource og Weatherford. I tillegg har vi bistått i nedsalget av Orklas posisjon i Gränges. Vi var enerådgiver for Braathens Aviation ved deres obligasjonsinnløsning og rådgiver for Schibsted ved utstedelse av deres nye B-aksje.
- SEB har en svært sterk posisjon i det nordiske egenkapitalmarkedet, ikke minst når det gjelder børsnoteringer. Hittil i år har vi gjennomført 15 egenkapitaltransaksjoner, hvorav 11 var IPOer i det nordiske markedet, sier William Paus.

Finansmarkedene har vært preget av usikkerhet og turbulens i første halvår. Situasjonen i Hellas, børsfall i Kina, Russlands økte militære aktivitet og konsekvensene av en lav oljepris har satt sitt preg på halvåret og vil også påvirke utviklingen i andre halvår.