Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

SEB fortsetter veksten i Norge og leverer solide tall for 2016

(Oslo, 1. februar 2017) SEB leverer nok en gang historisk gode tall for sin virksomhet i Norge og 2016 går inn i bøkene som det beste året noensinne. Driftsinntektene for året som helhet ble NOK 3,59 milliarder, som tilsvarer en økning på 11 prosent sammenlignet med 2015. Driftsresultatet i 2016 ble NOK 2,32 milliarder, en økning på 14 prosent sammenlignet med 2015.

-2016 har vært et veldig godt år for SEB i Norge. Vi fortsetter å jobbe tett med våre kunder og hjelper dem å vokse. Vår måte å jobbe på blir verdsatt og vi får gode tilbakemeldinger fra våre kunder. Dette ser vi blant annet på årets Prospera undersøkelser, hvor vi er kåret som nummer to i Norge på både Corporate Banking og Institutional Banking. Det synes vi er veldig gledelig, sier William Paus, adm. dir. i SEB i Norge.

Ønsker flere offensive norske eiere
Civita-rapporten «Norske eiere» viser til at private norske aktører eier unoterte og børsnoterte verdier for 550 milliarder kroner i norsk næringsliv. Rapporten fremhever betydningen av å ha private norske eiere som kan sikre fremtidens arbeidsplasser.

- Norske eiere er for tungt konsentrert i olje, eiendom og fisk. Alt for få satser på teknologi og kunnskap. Det er denne type investeringer Norge trenger for å unngå at vi blir en for råvarefokusert økonomi, sier William Paus.

Satser videre på Family Office segmentet
I 2016 styrket SEB sin virksomhet i Norge rettet mot store familieeide investeringsselskaper ved å samle kompetansen i en nyopprettet Family Office-gruppe. Med disse endringene vil SEB være enda bedre rustet til å ivareta behovene til disse investeringsselskapene, som utgjør en viktig del av bankens kundegruppe.

I første halvår lanserte vi SEB Norway Focus Fund, et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i noen få utvalgte norske børsnoterte aksjer. Fondet gir både norske og utenlandske investorer mulighet til å nyte godt av SEBs lange erfaring fra det norske aksjemarkedet. SEB lanserte også ny bankplattform og nettbank for private kunder.

Stor aktivitet innenfor infrastruktur og fornybar energi
I løpet av 2016 har SEB gjennomført en rekke transaksjoner innenfor infrastruktur og fornybar energi, og utpeker seg som en ledende aktør innen denne sektoren.

-I begynnelsen av året sa vi at infrastruktur skulle bli redningen i 2016, og vi føler at vi traff veldig godt på denne spådommen. I 2016 har vi vært med på å finansiere noen av de største vindkraftprosjektene i Norge, sier Paus.

Noen utvalgte transaksjoner i 2016
SEB har i 2016 gjennomført mange store transaksjoner. SEB er rangert som nummer tre på listen over de største obligasjonsutstederne i Norge.

SEB var global tilrettelegger og koordinator for Arcus ved børsnoteringen på Oslo Børs, den største børsnoteringen og nest største ECM transaksjonen i Norge i 2016.

SEB var en av de ledende tilretteleggerne for A.P. Møller – Mærsk i forbindelse med deres tre obligasjonslån på totalt NOK 5,2 milliarder, en transaksjon som er den største Investment Grade obligasjonsutstedelsen gjort i det norske markedet.

SEB har også vært rådgiver i forbindelse med obligasjonsutstedelser for GasLog Ltd. på NOK 750 millioner, Thon Holding på NOK 700 millioner, Entra på NOK 1.700 millioner, Fredrikstad Energi på NOK 650 millioner, Akershus Energi på NOK 300 millioner, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) på NOK 300 millioner, Kongsberg Gruppen på NOK 1.000 millioner, Vasakronan på NOK 500 millioner samt Borregaard sitt tilbakekjøp av BRG01 på NOK 200 millioner.
SEB finansierte Color Group sitt cruiseskip Color Fantasy, den nest største kombinerte cruise- og bilfergen i verden.

SEB var tilrettelegger av Entras første Green Bond på NOK 1.000 millioner, en transaksjon som ble møtt med stor interesse fra både norske og utenlandske investorer. Entra ble med dette det første eiendomsselskapet som utsteder en grønn obligasjon i det norske markedet, og det uavhengige forskningssenteret CICERO ga obligasjonen den høyest mulige gradering. SEB har hatt en ledende rolle som rådgiver for det grønne rammeverket og har sammen med en annen bank vært tilrettelegger av transaksjonen.

SEB finansierte REMA Distribusjons nye sentrallager som bygges på Vinterbro utenfor Oslo.

SEB har bistått Ocean Yield med en NOK 750 millioner high yield-obligasjon,plassering av en større aksjepost og innhenting av USD 100 millioner, samt Norwegian Air Shuttles utstedelse av en 60 millioner EUR-obligasjon.

Da BP Norge AS og Det norske oljeselskap ASA fusjonerte, bisto SEB med tilrettelegging av finansieringen i forbindelse med etableringen av Aker BP.

SEB leverte finansiering til Europas største landbaserte vindkraftprosjekt da Statkraft, TrønderEnergi og den europeiske investorgruppen Nordic Wind Power DA gikk sammen om å bygge og drive seks landbaserte vindparker, med en samlet kapasitet på 1000 MW i Midt-Norge.

Sammen med danske EKF har SEB sørget for langsiktig prosjektfinansiering på EUR 228 millioner for Nordic Wind Power DA. SEBs andel av lånet er 1/3, hvilket tilsvarer 76 millioner EUR. I tillegg har SEB stått for finansiell sikring av valuta- og renteeksponering.

SEB har også bistått Finnmark Kraft og Ardian Infrastructure med finansieringen av Hamnefjell Vindkraft, og samtidig vært rådgiver for Finnmark Kraft i forbindelse med innhenting av egenkapital.

SEB har bistått SL Capital med rekapitalisering av Nordic Power og deres portefølje av vannkraftverk.

SEB spilte en viktig rolle i refinansieringen av Statskrafts rullerende kredittfasilitet på NOK 11 milliarder.