Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Beste kvartalsresultat noensinne for SEB i Norge

SEB i Norge legger nok et sterkt kvartal bak seg, og leverer det beste kvartalsresultatet noensinne. Både driftsinntekter og overskuddet så langt i 2016 har økt sammenlignet med i fjor.
- Sett i lys av våre rammebetingelser med svak oljepris, lave renter og svekket kroneverdi, er vi svært stolte av å levere et godt resultat i et utfordrende marked, sier William Paus, Country Manager for SEB i Norge.

SEB tar en større del av obligasjonsmarkedet
Innenfor obligasjonsmarkedet ser vi en sterk vekst i utnyttelsen av kapitalmarkedet på tvers av landegrensene. Nordiske utstedere henter finansiering i norske kroner og norske utstedere henter finansiering i andre nordiske valutaer og euro.

SEB opplever en positiv trend i volumutvikling for utstedelser av obligasjoner i markedet. Frem til september i år har banken emittert 40 milliarder i nye obligasjoner i det norske markedet alene. Dette har løftet SEB til en av de tre beste aktørene i det norske markedet, der mye av veksten har kommet innen segmentet for selskapsobligasjoner.

-Med vår tilstedeværelse i mer enn 20 land kan vi bistå våre kunder der hvor de er og tilby løsninger som er skreddersydd deres behov, sier Paus.

Høy aktivitet
Alle enhetene har vært preget av høy aktivitet i årets tredje kvartal. Spesielt innen Markets og Investment Banking har det vært en svært positiv trend. SEB var blant annet rådgiver for Apax ved salget av Plantasjen til Ratos, for Wilhelmsen Maritime Services ved salg av Callenberg Technology Group og for Norwegian Property ved kjøp av eiendom fra Watrium. Vi bistod Nordic American Tankers med innhenting av ny egenkapital i det amerikanske markedet, BW Offshore med en fortrinnsrettet emisjon og Prosafe med innhenting av ny egenkapital.

I tredje kvartal har SEB også bistått Ocean Yield med en 750 millioner NOK high yield-obligasjon plassering av en større aksjepost og innhenting av 100 millioner USD, samt Norwegian Air Shuttles utstedelse av en 60 millioner EUR-obligasjon.

En viktig transaksjon dette kvartalet var fusjonen av BP Norge AS og Det norske oljeselskap ASA. I etableringen av Aker BP har SEB bistått med tilrettelegging av finansieringen.

Økende appetitt for grønne investeringer
- Selv om grønne obligasjoner fortsatt kun er en liten del av det samlede obligasjonsmarkedet, ser vi nå en sterk vekst. Det var store institusjoner som var først ute med å fatte interesse for grønne obligasjoner, men nå øker interessen også i andre kundesegmenter. Derfor tror vi at markedet kommer til å vokse ganske kraftig i tiden fremover, sier William Paus. SEB etablerte i fjor et fond hvor det inkluderes grønne obligasjoner. Fondet forvalter nå cirka 120 millioner Euro.

SEB var tilrettelegger av Entras første Green Bond på 1.000 millioner NOK, en transaksjon som ble møtt med stor interesse fra både norske og utenlandske investorer. Entra ble med dette det første eiendomsselskapet som utsteder en grønn obligasjon i det norske markedet og det uavhengige forskningssenteret CICERO ga obligasjonen den høyest mulige gradering. SEB har hatt en ledende rolle som rådgiver for det grønne rammeverket og har sammen med en annen bank vært tilrettelegger av transaksjonen.