Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Vil være størst innenfor fornybar energi og infrastruktur

Grønne investeringer, fornybar energi og infrastruktur er stadig viktigere satsingsområder for SEB i Norge, som nå er en av de største kapitaltilbyderne til vindkraftprosjekter. Det var SEB i samarbeid med Verdensbanken som i 2007/2008 utviklet konseptet grønne obligasjoner, og banken sikter nå på å videreutvikle sin posisjon til å bli den største kapitaltilbyderen innen fornybar energi og infrastruktur.

- Vi opplever en positiv utvikling i etterspørselen etter finansiering innen fornybar energi. SEBs solide historikk på prosjektfinansiering innenfor vindkraft gjør oss til en naturlig partner når store prosjekter skal gjennomføres, sier William Paus, Country Manager for SEB i Norge.

I juni gjennomførte SEB sitt første infrastruktur-seminar, som tiltrakk seg aktører fra hele Europa. Det er liten tvil om at det er bred investorinteresse for investeringer i denne sektoren. Dette sammenfaller godt med SEBs egen strategiske satsning på område og vi ser for oss sterk vekst i årene fremover.

Olje og gass sektoren i Nordsjøen er en stor og viktig del av SEBs engasjement og kommer til å fortsette å være det i mange tiår fremover.

Globalt oljekonsum vokser fortsatt sterkt. Selv etter at konsumet flater ut en gang i løpet av de neste 10 – 20 årene vil det være behov for store årlige investeringer bare for å opprettholde produksjonen.
- Vi ser for oss fortsatt store investeringsbehov innen olje og gass produksjon og SEB kommer til å være en en viktig aktør i dette segmentet, sier Bjarne Schieldrop, sjefsanalytiker for råvarer SEB.

Samler alle ressursene på gjeldssiden til en enhet

SEB slår nå sammen Debt Capital Markets og Loan Origination og samler alle ressursene på gjeldssiden i en felles enhet.

- Vi tror dette vil gi en positiv effekt for våre kunder, som nå kan få en tydeligere rådgivning samtidig som vi effektiviserer våre prosesser og gir de ansatte et bredere produktspekter å jobbe med, sier William Paus.

Tredje største tilrettelegger av obligasjoner

Det har vært høy aktivitet i obligasjonsmarkedet i første halvår av 2017 og SEB i Norge er den tredje største tilretteleggeren av obligasjoner i det norske markedet.

SEB var tilrettelegger og rådgiver for Lyse AS i utstedelsen av deres første grønne obligasjon på NOK 500 millioner. Under fusjonen mellom Wallenius og Wilh. Wilhelmsen, samt i det påfølgende nedsalget av aksjer i det sammenslåtte selskapet til en verdi av NOK 1,7milliarder, hadde banken en fremtredende rolle. SEB har også bistått med obligasjonsutstedelser for Norwegian Property ASA på NOK 670 millioner, Posten Norge AS på NOK 1 milliard og Schibsted ASA for NOK 1,9 milliarder.

I mai var SEB også med på å finansiere Evry ASA i forbindelse med deres børsnotering.