Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Pressemelding: Godt rustet for videre vekst i Norge

SEB fortsetter å styrke sin posisjon blant store norske virksomheter og innen private banking, bankens to hovedsatsingsområder i det norske markedet. SEB har også i tredje kvartal bistått i en rekke transaksjoner, noe som bidrar til en stabil inntektsutvikling.

Den underliggende driften holder seg stabil med driftsinntekter i tredje kvartal på MNOK 699 sammenlignet med MNOK 696 i tredje kvartal 2014 (tallet for tredje kvartal 2014 er korrigert for en ekstraordinær gevinst som følge av at SEB i fjor solgte sin eierandel i Mastercard). Driftsresultatet i tredje kvartal ble MNOK 343, sammenlignet med MNOK 402 i tredje kvartal 2014 (korrigert for ekstraordinær gevinst), en nedgang på 15 prosent. Kostnadsøkningen i kvartalet skyldes engangsposter i forbindelse med investeringer i ny teknologiplattform. Ser man årets tre første kvartaler samlet (YTD), og korrigerer for den ekstraordinære gevinsten i 2014, så leverer SEB i Norge en økning i driftsresultat på 6 prosent fra 2014 til 2015.

Netto renteinntekter og relaterte honorarer ligger på et stabilt nivå, noe som bidrar til et godt inntektsgrunnlag.

- Vi har en balansert eksponering i det norske markedet og er godt rustet til å fortsette vår ekspansjon i Norge, sier William Paus, adm. dir. for SEB i Norge.

God transaksjonsaktivitet

I tredje kvartal har SEB blant annet bistått Schibsted i en større emisjonsgjennomføring. Vi har finansiert olje- og gasselskapet PGNiG, og er nå hovedbank for selskapets norske virksomhet. Vi har bistått FMC Technologies og Pure E&P i arbeidet med finansiering. Vi har i løpet av Q3 vært tilrettelegger for en rekke fremtredende obligasjonsutstedelser i det norske markedet. Vi var tilrettelegger ved Citycons NOK 2.7mrd refinansiering av Sektor Gruppens eksisterende obligasjoner i forbindelse med deres oppkjøp av sistnevnte. For Skandiabanken var vi tilrettelegger for deres Tier 1 og 2 kapital (NOK 900m) som finansiering i samband med selskapets børsnotering. I tillegg har vi vært tilrettelegger for blant andre Lyse og Jotun i perioden.

Vi venter at det globale oljemarkedet kommer til å ha en overproduksjon gjennom første halvår av 2016.

OPEC viser ingen tegn til reduksjon i produksjonen, og man har allerede svært høye globale oljelagre som har bygget seg opp gjennom 2014 og 2015. Vi ser dog en robust global konsumvekst, og tror at markedet kommer til å være i balanse igjen i andre halvår av 2016, om enn med et stort lageroverskudd. For å trekke ned dette overskuddet må markedet faktisk ha en underproduksjon i en lengre periode før oljeprisen kan øke og igjen stimulere til høyere produksjon. Vi tror at oljeprisen kommer til å gå ut av 2016 med en pris på USD60/fat.
De enorme kostnadskuttene i oljebransjen verden over skaper stor usikkerhet vedrørende produksjonen både på kort og mellomlang sikt.

Profit & Loss, NOK m Q3 2015 Q3 2014 % Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014
Operating income 669 696 0 % 836 764 855
Operating expenses -342 -280 22 % -278 -204 -297
Profit before credit losses 357 416 -14 % 558 560 558
Net credit losses -14 -14 3 % -14 -15 -11
Operating profit 343 402 -15% 544 545 547
             
C/I 49 % 40 % 22 % 33 % 27 % 35 %