Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Ny finansavtalelov trer i kraft 1. januar

Ny finansavtalelov trer i kraft fra 1. januar 2023. Loven gir regler om rettigheter og plikter mellom deg og banken eller andre tjenesteleverandører. Loven skal gi et sterkere forbrukervern og gjennomfører en rekke nye EU-regler i Norge.

Hva innebærer den nye loven?

Den nye loven medfører ikke at eksisterende avtaler med banken eller finansforetak opphører. Eksisterende avtaler vil fortsatt løpe og eventuelt fornyes på samme måte som tidligere. Den medfører derimot at du kan få mere informasjon om produkter og tjenester fra banken enn det du får i dag, og det kan ved nye avtaler bli stilt flere spørsmål til deg. Hensikten er å ivareta deg som kunde.

Privatkunder

De viktigste endringene for privatkunder er at bankens veiledningsplikt nå suppleres med en forklaringsplikt der man også må forsikre seg om at du som kunde har forstått forklaringene som er gitt. Dersom det er sannsynlig at du ikke har tilstrekkelig kredittevne til å betjene lån eller kreditt, har banken en ubetinget plikt til å avslå søknaden. I tillegg kommer nye regler for begrensning av forbrukerens ansvar ved misbruk av elektronisk signatur.

Næringskunder

For næringskunder vil den nye loven innebære mindre endringer og de fleste avtaler og prosesser kan videreføres som i dag

Ønsker du mer informasjon?

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om den nye finansavtaleloven, kan du lese mer på Finans Norges hjemmesider: Ny finansavtalelov – dette betyr det for deg | Finans Norge

Oppdaterte vilkår vil legges ut fortløpende med virkning fra 1. januar 2023 under Priser og vilkår.