Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Norske finansdirektører tror vi er forbi bunnen

CFO-indeksen for oktober 2016 får en verdi på 55,6 hvilket er en økning på 2,2 fra bunnivået i juni i år. Til tross for en økning i optimismen blant norske finansdirektører, er nivået fortsatt under gjennomsnittet, noe som er et tegn på at de har et noe forsiktig syn på fremtiden. Sammenligner vi med resultatene fra vår svenske undersøkelse, ser vi imidlertid at norske finansdirektører nå er mer optimistiske enn de svenske. Dette er en endring fra de tre foregående undersøkelsene hvor de norske finansdirektørene har vært preget av oljenedturen og dermed mer pessimistiske enn sine motparter i Sverige.

Økt optimisme og mer tilgjengelige finansieringskilder

Vi ser en økt optimisme på tvers av industrier, men oljesektoren er fortsatt ikke ute av mørket. Selv om oljeindustrien viser en forbedring i fremtidsutsiktene sammenlignet med for seks måneder siden, så er de fremdeles negative til fremtiden og venter fortsatt nedbemanninger.

Sammenlignet med for 6 måneder siden, er alle finansieringskilder (banklån, obligasjoner og egenkapital) nå lettere tilgjengelig for norske økonomisjefer, noe som burde resultere i lavere refinansieringsrisiko. Banklån er fortsatt å foretrekke, men undersøkelsen viser at obligasjonsfinansiering er blitt mer attraktivt.

En endring i bekymringer, men fortsatt samme strategiske prioriteringer
Svikt i etterspørsel er fortsatt den største bekymringen for norske finansdirektører, men den har mindre betydning enn vi har sett tidligere. Konkurranse fra utenlandske aktører, valutakurser og renter er en økende bekymring som kan settes i sammenheng med den siste tidens kronestyrkelse.

Forventningene til fusjons- og oppkjøpsaktivitet er historisk lav, og finansdirektørene fortsetter å velge defensive strategier som kostnadsreduksjoner og organisk vekst. Samtidig blir tilgjengelige midler som oftest brukt til nedbetaling av gjeld.

Dette og mye mer kan du lese om i Deloitte og SEBs nye CFO survey som blir publisert tirsdag 11. oktober.

For mer informasjon vennligst kontakt:
Henrik Blymke, Tel: +47 22 82 71 91, E-post: henrik.blymke@seb.no
Andreas Enger, Tel: +47 90 13 12 28, E-post: aenger@deloitte.no
Ragnar Nesdal, Tel: +47 95 88 01 05, E-post: rnesdal@deloitte.no