Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Verdensøkonomien i bedring

Verdensøkonomien har fortsatt den positive utviklingen de siste månedene. Signalene fra sentiment-indikatorene er blitt bekreftet av harde fakta, spesielt i euro-sonen, Kina og Japan, i følge SEBs økonomer i september-utgaven av Nordic Outlook, en rapport som utkommer hvert kvartal.

Bedringen i norsk økonomi, som begynte tidlig i fjor, fikk ny fart i første halvår i år. Sekvensiell vekst i fastlands-BNP (ikke inkludert shipping og petroleum), var 0,7 prosent i 2. kvartal, noe som indikerer en økning på 1,5 prosent i 1. halvår målt mot året før.

I USA, derimot, vil ikke BNP ta av til tross for fortsatt bedring i arbeidsmarkedet. Fallende indikatorer og reduserte forventninger til finanspolitisk stimulans peker også mot beskjeden vekst fremover. Britisk økonomi er preget av usikkerhet i forkant av de avgjørende Brexit-forhandlingene, reflektert i et inflasjonsdrevet press på lønninger på grunn av et svekket pund.

Den økonomiske utviklingen over de neste par årene vil bli avgjort av en blanding av uvanlig dramatiske politiske hendelser på den ene siden, og klassiske sykliske problemstillinger på den andre. Mangel på forutsigbarhet rundt Storbritannias fremtidige forhold til EU og Trump-administrasjonens stadige endringer representerer en tydelig økning i politisk usikkerhet, spesielt utenrikspolitisk.